Mga Pamahiin Noon at Ngayon sa Buong Mundo

1548

Hindi matatawaran ang impluwensya ng mga pamahiin o paniniwala sa buhay ng tao. May mga bagay tayong ginagawa o sinusunod na naaayon sa mga pamahiing ito, gayundin, mayroon tayong mga bagay na iniiwasan dulot ng ating paniniwala sa mga pamahiin. Basahin ang ilan pa sa mga sikat na pamahiing hanggang ngayon ay malaki ang impluwensya at humuhubog sa pag-uugali ng tao sa mundo.

1. Ang mga Salamin ay Kayang Nakawin ang Iyong Kaluluwa

Ayon sa pamahiin o paniniwala, ang salamin ay kayang nakawin ang iyong kaluluwa. Sa katunayan, ang mga Victorians ay tradisyonal na tinatakpan ang mga salamin kapag may namamatay, dahil sa maaaring nakulong sa loo bang kaluluwa ng namatay.

2. May Evil Ghosts na Nakaupo sa Iyong Rocking Chair

Ang mga bagong ina at iyong mahihilig na maupo sa porch: Ang mga Irish ay matagal nang naniniwala na ang pag-ugoy sa walang nakaupong silya ay nag-iimbita ng masamang ispirito na maupo sa upuan. Kapag ang upuan ay gumalaw sa sarili nito, mas malala iyon – ang masamang ispirito ay nakaupo na sa upuan at maaaring magdala ng kamatayan sa pamilya.

3. Pumili ng Pinto at Manatili Dito

Ayon sa mga paniniwala mula sa Pacific Northwest, malas para sa iyo at sa iyong pamilya na umalis ng bahay sa pamamagitan ng ibang pinto kaysa iyong ginamit mo papasok ng bahay.

4. Ang Paggising sa Maling Bahagi ng Kama

Ang pamahiin ay nagsasabi na dapat ay sa parehong bahagi ng kama tumayo kung saan ka nahiga o magiging masama ang iyong araw kapag binago ito.

5. Ang Bukas na Payong ay Insulto sa Guardian Spirits ng Iyong Tahanan

Ang pagbubukas ng paying sa loob ng bahay ay maaaring magdulot ng ulan. Noong 18th Century ay pinaniniwalaang ang paying ay nagbibigay proteksyon sa mga bagyo ng buhay, kaya ang pagbubukas nito ay insult sa metaphysical protectors ng tahanan.

6. Huwag Walisin ang Suwerte

Sinasabing ang paglilinis ng bahay gamit ang lumang walis ay malas. Maaaring bumili ng bago o kaya ay magwalis papasok ng bahay upang hindi maitaboy ang suwerte.

7. Ang Sapatos sa Lamesa ay Magdadala ng Kamatayan

Ayon sa tradisyon sa minahan, kapag may miner na namatay sa minahan dahil sa aksidente, ang kanyang sapatos ay inilalagay sa lamesa bilang tanda ng respeto. Kaya naman, kapag ginawa ito nang buhay ka pa naman ay sinasabing nagiimbita ng kamatayan.

8. Panatilihing Sarado ang Bedroom Windows sa Nov. 1

Sa Spain, ang mga tao ay lagging pinananatiling sarado ang bedroom windows kapag Nobyembre 1, dahil pinaniniwalaang ang mga kaluluwa ng patay ay malayang gumagala sa araw na iyon, at maaaring pumasok sa iyong tahanan sa pamamagitan ng mga bintana.

9. Ang mga Kampana ay Nagtataboy ng Kahirapan

Ang parehong wedding bells at jungle bells ay nagdudulot ng ngiti sa mukha ng tao, subalit ang echoing gong ay maaari ding pang-iwas sa kahirapan. Sa kulturang Celtic, pinaniniwalaang ang pagpapatunog ng kampana ay nagpapalayas ng mga evil spirits.

10. Ang Asul na Bakod ay Nagtataboy ng Multo

Dahil ang Southern culture ay naniniwalang ang mga multo ay hindi nakatatawid ng tubig, ang mga bahay sa plantasyon ay pinipintahan ng asul ang kanilang mga bakod, upang malito ang mga  ispirito at hindi ito makapapasok sa kanilang mga tahanan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here