MGA PALIWANAG KUNG BAKIT KUNG SINO PA ANG MABUBUTING TAO AY SILA PA ANG KARANIWANG MINAMALAS

2291

Malamang ay naitanong mo na sa iyong sarili kung bakit kung sino pa ang mga taong gumagawa ng kabutihan ay sila pang sinusubok ng kapalaran.

Bakit nga ba kung sino pa ang mabuti ay siya pa ang laging sawi o minamalas sa buhay?

May ilang posibleng rason kung bakit; at ang mga ito ay maikakategorya sa paniniwala at hindi paniniwala sa isang Higher Power o Diyos.

Alinsunsod sa Pagan Perspective

Ang mga Pagano ay maraming pinaniniwalaang Diyos. Para sa mga Pagano, ang bawat Diyos ay may kakayahang magparusa, depende sa kapangyarihan nilang taglay o nasasakupan o realm.  Kung ikaw ay isang mabuting tao ngunit patuloy na sinusubok ng kapalaran, sinasabing ikaw ay may nagawang bagay na maaaaring hindi naging kaaya-aya sa isang partikular na Diyos. Sinasabi na bagama’t ang isang tao ay mabuti, siya ay may katangian o pag-uugaling lingid pa rin sa kaalaman ng lahat. Anumang pag-uugali ito ay hindi maitatago sa Diyos. Walang tunay na malinis. Lahat ay nakagagawa ng mali at nagtataglay ng negatibong pag-uugali.

Alinsunod sa Atheist Perspective

Ang mga Atheist ay hindi kumikilala sa anumang uri ng Diyos. Samakatuwid, anumang kamalasang dumarating sa ating buhay ay nagkataon lamang o random. Lahat ng bagay na nagaganap sa ating buhay ay walang kinalaman sa punishment o reward system na siyang konsepto ng relihiyon.

Alinsunod sa Jewish Perspective

Ayon sa Lumang Tipan ng Bibliya, sinabi ni Moses kay Aaron na ang mga mabubuting tao ay karaniwang nakararanas ng mga kahirapan at kamalasan dahil sila ay likas na matutuwid. Anumang pagsubok sa buhay ng isang mabuti at matuwid na tao ay isang uri ng spiritual test. Tanging mga mabubuti at matutuwid na tao ang nakararanas ng mas mahihirap na pagsubok sa buhay dahil sila ay pinapanday o inihahanda sa higit na mas malaking gampananin.

Kainosentihan

Ito na marahil ang masasabing pinaka-lohikal na paliwanag kung bakit karaniwang ang mga mabubuting tao ay nakararanas ng matitinding pagsubok. Ang mga mababait na tao ay karaniwang inosente at puno ng pagtitiwala sa kabutihan ng bawat isa. Dahil dito, sila ay nagsisilbing easy prey o willing victim ng mga taong mapagsamantala o predator. Ang mga mabubuting tao ay handang tumulong at magbigay ng anumang mayroon sila, kaya karaniwang sila ay naaabuso at napagsasamantalahan.

Pahuling Salita

Sa aking sariling pananaw, ang lahat ng nangyayari sa ating buhay ay may dahilan. Anumang pagsubok na ating pinagdaraan ay nakabatay sa Law of Attraction at Law of Karma.

Ang anumang kamalasan o pagsubok na nangyayari ay dahil sa uri ng enerhiya na ating naa-attract. Alinsunod sa konsepto ng Law of Attraction, anumang uri ng enerhiya ang inilalabas ng ating katawan ay siya ring uri ng enerhiya na ating maa-absorb. Samakatuwid, kung puro negatibo ang iyong iniisip, asahan na mga negatibong sitwasyon din ang mangyayari sa iyong buhay.

Alinsunod naman sa Law of Karma, what you sow is what you reap. Anuman ang bagay na ating gawin ay may sanhi at bunga. Gumawa ka ng kabutihan sa iyong kapuwa, at tiyak na kabutihan rin ang isusukli sa iyo sa ibang paraan. Gumawa ka ng kasamaan, at tiyak na kasamaan rin ang iyong aanihin. Hindi man ngayon, ngunit sa malapit na panahon. Ito ay naga-accumulate bilang karmic debt na madadala mo hanggang sa susunod mong life time sa pamamagitan ng reincarnation.

Ang katotohanan, hindi lamang mabubuting tao ang dumaranas ng mga pagsubok at katakut-takot na kabiguan. Maging ang mga buktot ay dumaraan din sa mga pagsubok at kabiguan.

Patuloy po nating suportahan ang PhilippineOne!

More Dreams

More Zodiac Compatibility

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Numerology

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here