MGA NATATANGING KAWIKAAN SA BIBLIA AT KAUKULAN NITO SA BUHAY NG TAO

Atin pong ipagpapatuloy ang pagtalakay sa iba pang kawikaan hango sa Biblia at kung ano ang kaukulan nito sa buhay ng tao. Pati na rin kung saan ito kaugnay na maaaring magamit at maging gabay sa tamang pagpapasya. Atin nang lilimiin ang bawat isa at kung ano ang bawat kaukulan nito.

11.  Huwag kang hihiwalay sa mabubuting aral, at pakinggan mong mabuti ang salita ng karunungan. (Kawikaan 23: 12).

Ang mabubuting aral at turo na natutunan ng isang tao at ginawa ito ay sumasalamin sa kanyang pagkatao. Ang karunungan sa paggawa ng mabubuting bagay ay hindi ba’t kinalulugdan ng maraming tao? Lalo na ng Panginoong Diyos.

12. Disiplinahin mo ang bata. Ang wastong pagpalo ay hindi niya ikamamatay.Inililigtas mo pa siya mula sa daigdig ng mga patay. (Kawikaan 23: 13-14).

Hindi naman masama ang pagpalo sa isang bata. Kung kinakailangan talaga, puwedeng gawin basta hindi lamang lalabis. Paluin ang bata na may halong pag-ibig kasi ayaw mo siyang gumawa ng masama at iparamdam sa kanya na mali ang kanyang ginawa. Sa gayun, malalaman nila ang tama sa mali, ang mabuti sa masama. Sabi nga sa ibang talata, paluin sila sa bahaging may bulto ng laman o sa puwit. Kamay ang gamitin sa pagpalo, hindi dos por dos, bakal, o buntot ng pagil. Puwede na iyong tsinelas. Huwag bakya. Matigas yun.

13. Anak, matutuwa ako kung magiging matalino ka. Makadarama ako ng pagmamalaki kung ang mga salita mo ay may karunungan. (Kawikaan 23: 15-16).

Ang isang kabataang marunong at maalam ay hindi ba’t nakakapagbigay ng karangalan sa kanyang mga magulang o sa pamayanan pa nga. Halimbawa, champion sa isang Regional Quiz Bee contest ang iyong anak, di a’t malaking karangalan ito na masisiyahan kahit kanyang pamayanan? Hindi ba’t ipinagmamalaki ng mga magulang ang mga anak nila kapag ganito? Na tumatanyag dahil sa karunungan at pagiging matalino.

14.  Huwag kang maiinggit sa mga makasalanan, sa halip, si Yahweh ay laging igalang at sundin.  Kung magkagayon ay gaganda ang iyong kinabukasan.  (Kawikaan 23: 17-18).

Huwag nating kaiingitan ang mga umuunlad dahil sa mali at masamang paraan. Sa halip gumawa ng may takot sa Diyos. Ang pagpapala kasi na walang halong pangamba, iyon ang pagpapala galing sa Kanya.

15. Anak, maging matalino ka at pag-isipan mong mabuti ang iyong buhay.  Huwag kang makikisama sa mga lasenggo at sa masiba sa pagkain. Pagkat sila’y masasadlak sa kahirapan, at darating ang panahong magdadamit ng basahan.  (Kawikaan 23: 19-21).

Hindi ba’t ang sobrang pagiging sugapa sa alak ay naghihirap. May kakilala akong ganito na ultimo isang buwang suweldo ay inubos sa tomaan. Naghihirap dahil ang perang pambili sana ng pagkain ay ipinambibili pa ng alak.

 16.  Pakinggan mo ang iyong ama na pinagkakautangan mo ng buhay, at huwag hahamakin ang iyong ina kapag siya’y matanda na.  Hanapin mo ang katotohanan, karunungan at unawa. Pahalagahan mo ang mga ito at huwag pababayaang mawala. Ang ama ng taong matuwid ay puno ng kagalakan. Ipinagmamalaki ng ama ang anak na matalino. Sikapin mong ikaw ay maging karapat- dapat ipagmalaki ng iyong mga magulang at madudulutan mo ng kaligayahan ang iyong ina. (Kawikaan 23: 22-25).

Nararapat lamang na tumanaw tayong mga anak ng utang na loo sa ating mga magulang. Gawin nating lahat ng bagay na makakapagbigay lugod sa kanila. Dapat natin silang igalang at parangalan. Sapagkat, ang mga mabuuting anak ay ginagantimpalaan ng magandang kinabukasan at hahaba ang kanilang buhay sa lupa (Efeso 6:1-2).

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here