Mga Nagpapautang, Nagkakaroon ng Miserableng Buhay

May mga taong nagpapautang ‘di dahil sa ibig talaga nilang makatulong’. Mas gusto kasi nila ang kumita. May mga nagpapautang nga na nagpapataw ng 10 hanggang 20 porsiyento ng tubo at pumapatong-patong ito hanggang sa nagpapalit ang linggo at buwan. Kapag hindi mo nababayaran ang ‘katawan’ o ang halaga ng inutang mo ay hindi rin mababawasan ang tubo mo. Kung minsan ang isang libo na inutang mo ay isang libo at dalawang daan ang balik mo. Kaya kung mas malaki pa riyan ang inutang mo ay higit na malaki ang tubo.

Kung ikaw ang nangungutang at ang pambayad mo lang palagi ay ang tubo, baka hindi ka na makaahon niyan kung hindi mo pagsisikapang mabayaran ng buo agad ang iyong inutang. Kung ikaw naman ang nagpapautang, huwag kang masyadong masiyahan dahil kumikita ka ng husto. Tubong lugaw man ang nakukuha mo ay hindi sapat ‘yan para ikaw ay masiyahan.

Alam mo kung bakit? May kabayaran ang panlalamang na ginagawa mo sa’yong kapwa. Marahil ngayon ay masayang-masaya ka dahil talaga namang kumikita ka pero ang pagpapahirap na ginagawa mo sa’yong kapwa ay may kabayaran. Sa takdang panahon ay mababawi rin sa’yo ang lahat ng halagang kinita mo dahil sisingilin ka ng malupit na kapalaran. 

May pagkakataon din na ang kapamilya mo ang magbabayad ng mga panlalamang mo sa’yong kapwa. Maaaring maaksidente sila o magkaroon ng malalang sakit. Kung hindi man sila ay ikaw. Marahil ay hindi mo agad na mapagtatanto na iyon ang kabayaran ng panlalamang mo sa’yong kapwa kaya ngayon pa lang ay minamabuti ko ng balaan ka. Sabi nga ng marami hindi sa bawat araw ay magiging Pasko para sa isang tao. Ibig sabihin nito ay hindi ka maaaring maging masaya lang lalo na at may naaapakan ka.

Kung ayaw mong maniwala sa aking sinasabi ay pakiramdaman mo rin ang nangyayari sa’yo at sa’yong pamilya. Sa tuwing may matatapos na magbayad sa’yo ng kabuuang halaga ng kanilang inutang ay mayroon ding masamang kapalit sa’yo at sa pamilya mo. Maaaring problema at trahedya. Pwede kang masunugan o mamatayan.

Kung iniisip mo ay nagkataon lang, nagkakamali ka. Ngunit kung ayaw mong maniwala bahala ka. Basta lahat ng panlalamang ay may kabayaran. At doble doble a ang babawiin sa’yo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here