MGA MAKAPANGYARIHANG MANTRA NA MAKATUTULONG SA IYONG PAMUMUHAY

328

Sa occultism, ang mantra ay mga makapangyarihang kataga na maaaring magamit upang makipag-ugnayan sa mga Higher Being.

May mga mantras na maaaring gamitin upang direktang iparating sa universe ang mga bagay na nais mong makamit sa buhay.

Narito ang ilang halimbawa ng mantra na maaari ninyong subukan:

1. AKKAK (ak-kak)– Para sa mental telepathy.

2. TECCAS (tek-kas)– Panlaban sa kulam.

3. BITTATY (bit-ta-ti)– Upang matanggal sa katawan ang anumang uri ng bisyo.

4. URUK (oo-ruk)– Upang manalo sa iba’t ibang klase ng sugal gaya ng pools, cards, bingo, horse racing, at iba pa.

5. NINKILIM (nin-ki-lim)–Upang matanggal ang anumang klase ng phobia.

6. NANNAIYA (nan-na-iyah)–Upang mapalakas ang sex drive.

7. NIMKACY (nim-ka-zi)–Upang magkaroon ng telekinetic ability.

8. DJERGU (di-her-gu)-Upang makita ang iyong guardian angel.

9. ZAQGURRA (zak-gur-rah)–Upang makita ang iyong nakaraang buhay o para sa past life regression.

10. PETTATRION (pet-ta-tri-on)–Upang manalo sa mga kasong legal.

Sa pagganap ng mantra, humanap ng isang tahimik na lugar kung saan hindi ka magagambala ninuman. Umupo ng tuwid sa isang upuan, isarado ang mga mata, at saka huminga ng malalim at dahan-dahan.

Ang pagbigkas ng mantra ay dapat na nagmumula sa diaphragm. Bigkasin ang mantra na iyong nais ng 52 beses.

Gawin lamang ang exercise na ito kada isang araw, sa oras na nais o kumbinyente sa inyo.

Ulit-ulitin ang mantra hanggang sa mangyari ang nais. Ito ay tatagal kadalasan ng pito hanggang 10 araw. Pero tatandaan ninyo na maging maingat sa pagbigkas ng anumang mantra sapagkat ang maling paggamit nito ay maaaring magdulot ng mental disorder.

Bigkasin ang mga mantra ayon sa kanilang pagkakabaybay o pagkakasulat.

Nawa ay makatulong sa inyo ang mga mantra na ito.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here