MGA LIHIM AT MISTERYO NG PELIKULANG AVATAR (Part 2)

Ating ilalahad pa ang mga hiwaga, lihim at misteryo ng pelikulang Avatar, kung saan ginamit ni James Cameron na daan upang bigyang pasahe ang dogma ng Satanismo. Inuulit po natin, hindi po hinahayag ng inyong lingkod ang mga bagay na ito upang siraan ang sinuman lalo na ang mga taga-hanga ng naturang pelikula at ni Cameron. Kundi, ito ay mismong galing sa isang Christian Illuminati na nakatuklas ng kahiwagaan sa likod ng naturang pelikula.

Anila, ang practice of genetic merging of animal and human DNA ay isang dogma ng satanismo. Ito ay isang uri ng maka-diyablong siyensiya na lubhang mapanganib sa tao. May mga Illuminati scientist ang gumagawa nito ng lihim na nagma-manufacture ng nitemares. Ito iyong mga aso na may paa ng tao at mga daga na may tainga ng tao sa likod na nakakapagsalita.

Ayon sa National Geographic, ang Satanic Transgenic Horrors ay nagbabalat-kayo bilang normal na siyensiya na sinasanay sa Human DNA. Ang mga Illuminati Satanist ay gumagamit ng forbidden knowledge mula sa dark force (mga demonyo) na kanilang sinasamba. Ginagamit nila ang kaalamang mula sa diyablo upang ipalabas na mahalaga ito sa sangkatauhan. Ang paghahalo ng genes, cloning, at cross breeding ay isang maliwanag na dogma ng demonyo ayon naman sa MSNBC. Halimbawa rito ay ang mga baboy sa Minnesota na isinilang na may human blood na nananalaytay sa kanilang mga ugat. Sa Nevada, ang mga tupa ay may atay na kasinlaki ng atay ng tao.

Kaya ang Satanic Transgenic Research na siyang nakita sa Avatar upang maging katulad ng Na’Vi (Alien Hybrid) si Jake Sully ay isang dogma umano ni Satanas. Isa pa, ang planetang Pandora na setting sa naturang movie ay nasa rehiyon ng Alpha Centauri na siyang teritoryo ng mga demonyo sa sansinukob.

Ang mga Na’Vi people ay sumasamba sa kanilang diyos na si “Aiwaas”.Lingid sa iba, ang pangalang Aiwaas ay isang pangalan ng demonyo na inimbento ng isang infamous Satanist at satanic illuminati cult hero na si Aleister Crowley. Inamin noon ni Crowley na mahigit sa 100 mga bata ang kanyang inihandog kay Satanas noong siya ay high priest pa ng naturang illuminati. Samakatuwid ang pangalang ‘Aiwaas’ ay isang tagong demon identity.

 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here