Mga Lagusan ng Mga Espiritu

Ang mga magkakatapat na may bukasan ang nagsisilbing lagusan ng mga kaluluwa, mabubuti man ito  o masasama ay siguradong sa lugar na iyon, sila ay maninirahan. Kaya nga, importanteng ipa-feng shui mo muna ang iyong titirhan o mag-operate ng iyong negosyo. Kapag kasi may magkakatapat na pintuan o kaya naman pintuan at bintana ay hindi … Continue reading Mga Lagusan ng Mga Espiritu