Mga Lagusan ng Mga Espiritu

Ang mga magkakatapat na may bukasan ang nagsisilbing lagusan ng mga kaluluwa, mabubuti man ito  o masasama ay siguradong sa lugar na iyon, sila ay maninirahan. Kaya nga, importanteng ipa-feng shui mo muna ang iyong titirhan o mag-operate ng iyong negosyo.

Kapag kasi may magkakatapat na pintuan o kaya naman pintuan at bintana ay hindi maganda ‘yan para sa’yo. Puwede kang malasin lalo na kung may espiritong dumadaan sa buhay mo na mayroong masamang dating, Ibig sabihin iyong may galit siyang nadarama kahit na matagal na siyang wala sa mundong ito.

Sabi nga, ang mga kaluluwang hindi pa makaalis sa lupa ay iyong may mga misyon pa na kailangang gawin sa lupa. At ang nais ng karaniwan sa kanila ay makapaghiganti sa kasamaang kanilang sinapit.. Maaaring sila ay ginahasa o pinatay at hindi nila iyon matanggap kaya ang gusto nila ay makapaghiganti.

Kaya, kailangan ay huwag mo iyong pagtatapat-tapatin ang dalawang kuwarto i kaya naman ang bintana at cr kung ayaw mong pamahayan ng kung anu-anong espiritu ang iyong bahay o gusali. Maaari ka talagang malasin. Ibig sabihin ay katakut-takot na problma ang darating sa’yo at maaari ka pang mapahamak. Kapag minalas ka ay maaaring mawala sa’yo ang pra at negosyong pinaghirapan mo at puwede ka ring magkasakit o kaya naman mapahamak ang kapamilya mo.

Kaya, huwag lang utak ang gamitin, pati na rin ang mga mata para hindi magkaroon ng lagusan ang mga espiritu na hindi matahimik.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here