Mga Imahe Ng Santo Na Hindi Nabasbasan, May Hatid Nga Bang Kamalasan?

Sa dami ng mga katoliko, hindi na rin kayang bilangin ang mga imahe ng santo dito sa lupa. Ito ang nagsisilbing paalala sa atin ng Diyos na siya ay  kawangis natin. Na si Hesukristo ay nagkatawang tao tulad natin para maisalba tayo sa kasalanan. Hindi lang si Hesus ang may mga imahe sa bawat tahanan kundi maging ang mga tao na naging santo tulad ng kanyang mga apostoles at marami pang iba. Sila ang mga banal sa lupa. Kaya naman ang kanilang magagandang rebulto na nakikita natin sa mga simbahan at ang mga binibili natin para ilagay sa ating tahanan ay pinaniniwalaan natin na makapag-aakyat sa atin ng suwerte. Kadalasan ay dinadala natin ito sa simbahan upang mabendisyunan ng pari. Sa oras na ito ay mabasbasan na ng banal na tubig, aasa na tayo sa proteksyon na maibibigay nito sa ating pamilya at ganoon din sa suwerteng ihahatid nito sa ating buhay.

Pero paano kung ang isang imahe o banal na poon ay hindi nabasbasan at basta na lang natin ipinatong sa altar? May mga matatanda na naniniwalang ito ay maaaring gamitin ng Dyablo upang tayo ay paglaruan. Ilan sa mga senyales na maaaring ipakita nito ay ang paggalaw ng ulo, kamay at iba pang bahagi ng imahe. Pagpaparinig ng hindi pangkaraniwang tinig na aakalain nating likha ng banal na espiritu. At marami pang mga kakatwang bagay na pwedeng maging dahilan para matakot tayo o makadama ng matinding emosyon. Hindi ito isang himala kundi paglalaro lamang ng demonyo sa isang pangkaraniwang rebulto na likha ng tao. Kaya kung ikaw ay may poon na hindi pa nabebendisyunan ay huwag mo nang patagalin pa. Pabasbasan mo na ito nang sa gayon ay mawalan ng pagkakataon ang dyablo para ikaw ay paglaruan sa pamamagitan ng imahe na iyong pinaniniwalaan at hindi ka rin akyatin ng kamalasan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here