MGA GAWAING MAKAPAGPAPABABA NG IYONG ENERGY FIELD AT FREQUENCY

472

Ang taong may pagpapahalaga sa kaniyang sarili ay hindi gagawa ng mga bagay na makasisira sa kaniyang dignidad at buong pagkatao. Alam niya kung paano irespeto ang kaniyang sarili upang maging karapat-dapat siya sa respeto ng kaniyang kapuwa-tao. Pinahahalagahan niya ang kaniyang dangal sapagkat ito ang simbolo ng kaniyang pagkatao.

Bilang tao, tayo ay dumaraan sa ups and down ng buhay. Minsan, tayo ay nakagagawa ng mga bagay na nakapagpapababa ng ating moralidad at buong pagkatao. Ito ay udyok ng ating masidhing emosyon. Sa Science, ito ang tinatawag na basic animal instinct—the needs to survive. Sa Ecology, ang mga hayop (living things) ay may paraan upang maka-adapt sa kanilang immediate environment. Ang mga tao ay may instinct bilang kanilang defense at coping mechanism. Technically, ang mga tao ay nabibilang sa Animal Kingdom, sa uri ng Mammalia o mga mammals. Samakatuwid, technically speaking, ang mga tao ay isa ring uri ng hayop. Pero hindi naman por que hayop tayo sa field ng Science ay pangangatawanan mo na ang pagiging “hayop”. Ang tao ay naging kakaiba sa lahat ng nabibilang sa Animal Kingdom dahil tayo ay may konsensiya at self-awareness.  In short, kontrolado natin ang ating damdamin, kaisipan, at emosyon. Kaya hindi mo dapat ibaba ang iyong sarili sa isang bagay na baka 10 years from now ay hindi na nga nagma-matter para sa iyo.

Ikaw, gaano mo na ibinaba ang iyong sarili? Nasubukan mo na bang magmakaawa sa isang tao para sa kaniyang pag-ibig, panahon, atensiyon? Nangyari na ba sa iyo na tila bumili ka na ng pag-ibig ng isang tao? Ipinahamak mo na ba ang iyong kapuwa para lang mailigtas ang iyong sarili?

Narito ang ilang gawain na labis na magpapababa sa iyong energy field at energy. Alin sa mga ito ang nagawa at ginagawa mo pa rin hanggang ngayon?

1.   Magmakaawa sa isang tao upang manatili sa iyong buhay.

2.   Bumili ng pag-ibig.

3.   Magpabuntis para mahawakan sa leeg ang lalaki.

4.   Magnakaw ng ideya ng iba at ariing iyo.

5.   Tumanggap ng suhol o lagay.

6.   Gamitin ang katawan kapalit ng isang bagay o pabor.

7.   Umutang at hindi bayaran.

8.   Manghusga ng kapuwa, partikular sa mga may kapansanan.

9.   Ipahamak ang kapuwa mailigtas lang ang sarili.

10.               Kumabit at mang-agaw sa  asawa o kasintahan ng iba.

KEY WORD: Self-respect. Ang taong may respeto sa kaniyang sarili ay gagawa ng mga bagay na tama at marangal upang hindi dumating ang panahon na ikahiya niya ang kaniyang sarili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here