Mga dapat gawin at tamang pamamaraan para malaman kung may lihim na sumasalbahe sa isang tao gamit ang (kulam)