Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Virgo

370

Hindi ka makakahanap ng babaing mas perpeksyonista kaysa sa babaing Virgo, dahil nakatutok ang kanyang atensyon sa bawat maliit na detalye.

Kaya kung interesado sa kanya, mag-isip at magalang at maging perpektong lalaki. Ipakita sa kanya ang iyong kahandaan na makuha ang kanyang apeksyon at pagmamahal. Sa pagkakataong iyon lamang lalago ang inyong zodiac compatibility upang maging matagumpay ang inyong relasyon.

Ang pinakamabisang paraan upang maakit ang babaing Virgo ay ang malugod sa kanyang practical nature. Alam niya kung saan siya nakatindig bilang isang earth zodiac sign, at hindi niya pinahahalagahan ang mga walang kuwentang pag-uusap at pagkilos na walang kinahihinatnan. Matalino at tuwid mag-isip, tanging may katulad na mga katangian lamang ang kanyang kakaharapin. Ipakita sa kanyang ikaw ay maalam sa maraming bagay lalo na sa mga kasalukuyang mga pangyayari at makukuha mo ang kanyang interes.

Ang babaing Virgo sa relasyon

Para sa una ninyong date ay piliin ang kilalang restaurant kung saan maipagpapatuloy ninyo ang pag-uusap. Siguraduhing maganda ang lugar na may mga pinakamainam at masarap na pagkain at inumin, dahil ito ang inaasahan ng babaing Virgo. Hindi naman sinasabing siya ay materyalistiko, sadyang pinahahalagahan lamang niya ang finer things sa buhay.

Ang babaing Virgo ay lubhang pinahahalagahan ang mga bagay na ipinagkakaloob sa kanyang pamilya at mga kaibigan kaya naman ganito rin ang inaasahan niya sa kanyang kapareha. Sadyang magtatrabaho ka sa relasyong ito, subalit ipagkakaloob naman niya nang buo ang sarili kapag ito ang ginawa.

Tandaan na inilalaan niya ang lahat ng effort sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay, kasama na ang iba pang relasyon at ang kanyang career. Hindi siya laging may panahon para sa iyo at maaaring siya ay isang workaholic. Suportahan ang kanyang career at lifestyle, kahit ganoon, dahil maglalaan din siya ng panahon sa iyo.

Mas pinahahalagahan ng babaing Virgo ang kumbensyonal na panliligaw, kaya hindi kailangang sobrang maging malikhain sa iyong mga ideya. Ipagpatuloy lang na gawin ang effort at sapat na iyon upang maging maayos ang inyong relasyon.

Ang babaing Virgo at Sex

Ang babaing Virgo ay praktikal din pagdating sa sex  kaya huwag umasa ng magulong sexual experience.  Sa kabilang banda, magsisimula siyang mabagal at romantic, habang bumubuo ng ritmo sa inyong maalab na pagniniig hanggang umabot kayo pareho sa sukdulan. Pisikal siya sa kanyang approach, kaya bigyang atensyon ang mga bahagi ng kanyang katawan na iyong hinahawakan kung saan matamis at maalab ang kanyang reaksyon.

At huwag gumamit ng mind games o pantasya upang subukang pataasin ang antas ng inyong pagniniig, dahil balewala ito sa kanya. Manatili sa mga nasubukan at tested na mga pamamaraang nais niya at siguradong hindi ka mababagot, bagkus, masayang sekswal na karanasan ang pareho ninyong mararanasan.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube 

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here