Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Scorpio

479

Kailangan ng malakas na lalaki upang mahuli ang pagmamahal ng babaing Scorpio, dahil sya ay misteryosong nilalang.  Hindi siya nagbubukas basta ng sarili sa iba, at maaaring hindi mo na malaman ang lalim ng kanyang pagkatao. Subalit maging tapat sa kanya at maaaring bigyan ka niya ng pagkakataon.

Hindi madaling makipag-usap sa babaing Scorpio dahil lagi siyang napalilibutan ng mga tagahanaga. At hindi niya hinahanap ang atensyong ganito – sadyang sinusundan siya nito saan man siya magtungo. Ang babaing Scorpio ay mapang-akit at misteryoso kaya nais ng tao na malaman kung ano ang kanyang itinatago.

Subalit hindi niya ito ihahayag sa iyo hangga’t hindi niya nalalaman kung mapagkakatiwalaan ka niya. Upang matamo ang kanyang tiwala, maging hayag kung sino ka at ano ang nais mo. Huwag maglaro ng mind games o kaya ay maging hard to get, dahil alam na niya ang iyong mga intensyon. Ang babaing Scorpio ay kayang basahin ang tao na parang libro at batid na niya kung sino ka.

Mas nanaisin niyang maging tapat ka lamang sa pakikipag-usap sa kanya upang maging pabor sa iyo ang kanyang tugon.

Ang babaing Scorpio at relasyon

Ang babaing Scorpio ay ang maglalahad pa ng ideya sa inyong unang date, dahil tanggap niya kung siya ang may kontrol ng ganitong bagay. Kung ipakita sa kanya na tanggap mo ito, masaya siyang ibibigay sa iyo ang pangalawang date. At huwag umasa na maging masaya at light na relasyon lamang ito dahil ang babaing Scorpio ay seryoso sa lahat ng bagay.

Inilalagay niya ang puso at kaluluwa sa lahat ng kanyang ginagawa at ang iyong partnership ay ganoon din. Ang love compatibility ng magkapareha ay napakahalaga sa kanya. Kung minsan nga ay parang obsessive na siya, kaya kung hindi kaya ang kanyang intensidad mas makabubuting iwan na lang ang sitwasyon.

Dahil kapag nasaktan mo ang delicate balance ng kanyang pagtitimpi, babalikan ka niya at hindi mo ito magugustuhan. Hindi siya madaling makalimot at magpatawad. Kaya siguraduhing manatili lagi sa kanyang good side

Ang pinakamabisang paraan upang magawa iyon ay maglaan ng sapat na oras at atensyon sa mga bagay na pinahahalagahan niya. Ang babaing Scorpio ay gagawin din ito sa iyo. Naghahanap siya ng soulmate at gagawin niya ang lahat upang matiyak na ikaw nga ito.

Ang babaing Scorpio at sex

At kung sa tingin mo ay intense na iyon, maghintay kapag nakarating na kayo sa kanyang bedroom. Ang babaing Scorpio ay skilled lover na pakakalawan ang kanyang passion sa iyo hanggang malunog ka sa kaligayahan. Habang siya at kalmado at reserbado sa panlabas, sa panloob ay magulong kaisipan at emosyon na kanyang pinakakawalan habang siya ay nakikipagtalik.

Nagkakaloob siya ng kakaibang kasiyahan sa usaping sekswal na malamang na hindi mo na matagpuan saan man. Kailangang malakas ka upang mag-keep up sa kanya, subalit sulit naman ito kapag iyong nagawa. Ang sign na ito ay ang pinaka-passionate sa sexual astrology.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here