Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Capricorn

287

Kung interesado sa babaing Capricorn na isang ambisyoso, maging handa na magtrabaho nang mabuti tulad niya upang mapanatili ang relasyon. Tinatapos niya ang trabaho at alam niya kung paano alagaan ang sarili. Huwag planuhin na maging tagapagligtas niya dahil hindi niya ito kailangan.

Dahil hindi siya isang party girl, malamang na makita mo ang babaing Capricorn sa isang seryosong pagtitipon o kaya ay business conference. At dahil karaniwang nag-iisa siya kaya madaling magsimula ng pakikipag-usap sa kanya. Subalit huwag subukang i-impress siya dahil hindi siya interesado sa pakikipaglaro.

Maging tapat. Pag-usapan ang kanyang trabaho at interes at ganoon din ang anumang tagumpay mo sa buhay. Huwag maging mayabang, subalit kapag ipinakita sa kanyang matatag ang iyong pinansyal na katatayuan at responsable ay malamang na maging pabor sa iyo ang kanyang mga tugon. 

Matutuklasan mo na pasulong ang kanyang career saan man larangan siya naroon at ang pinakamahalaga sa kanya ay makamit ang kanyang mga layunin. Subalit hindi naman sinasabing hindi siya interesado na magsaya.

Kung magkakaroon ng first date ang babaing Capricorn ay malamang na naisin iyong gagawin ninyo na maging competitive tulad ng bowling. At huwag subukang baguhin ang kanyang ideya dahil sanay siyang nangunguna sa lahat ng aspeto ng kanyang buhay.

Ang babaing Capricorn sa relasyon

Kung handa kang sundin ang kanyang mga nais ang babaing Capricorn ay magpapatuloy na makipag-date sa iyo. Dahil hindi siya mahilig sa romansa ay huwag nang subukan na bigyan siya ng bulaklak o jewelry. Gayunpaman, nais niya ang dinner o kaya naman ay panonood ng movie, dapat din isang high end restaurant ito.

Dahil sa kanyang estado ang babaing Capricorn ay nais ang mga maaayos na bagay sa buhay, dahil isa siyang high maintenance partner. Kung hindi ka makasasabay sa kanyang standard ay makikipaghiwalay siya sa iyo anumang sandali. Subalit kung magpupunyagi ka rin tulad niya, siya ang perpektong kapareha para sa iyo. Tutulungan ka niya sa anumang paraan na kaya niya upang magtagumpay ka sa lahat ng aspeto ng iyong buhay.

Subalit hindi niya laging tinitingnan ang isang pangmatagalang relasyon nang agaran, iyon ay kung hindi pa siya handang mag-settle sa buhay na nais niya.

Ang babaing Capricorn at sex

At dahil ang babaing Capricorn ay independent, may tendensiyang maging cooler siya pagdating sa kama. Hindi siya kasing passionate tulad ng ibang astrology signs, subalit bilang isang earth sign ay masaya rin siya sa iyong pisikal na pagkakalapit. Bigyang atensyon kung paano siya gumalaw sa iyong paghipo dahil hindi siya magbibigay ang anumang indikasyon tungkol sa pagsasabi ng kanyang damdamin o nais.

Ang babaing Capricong ay kasing praktikal sa pagitan ng kama at kung saan man siya naroon, at gusto niyang ipagpatuloy ang subok at totoong sexual methods. Siya rin ay nagsusumikap na maging perpekto at nakasisiya ang kanyang routine upang mabigyan ka ng kasiyahan.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here