Mga Dapat Asahan Kapag Ka-date ang Cancer

439

Bilang isang water zodiac sign, ang babaing Cancer ay kasundo ang kanyang damdamin at ang damdamin ng iba. Kung nais na i-date siya, kailangang maging maunawain sa kanyang mood swings. Subalit kung naghahanap ng kapareha na mapag-aruga at nakauunawa ng iyong damdamin, natagpuan mo na siya.

Ang pinakamainam na gawin upang makuha ang atensyon ng babaing Cancer ay ang makinig sa kanya. Makikita mo kung paano siya makinig sa iyo kapag ikaw ay nagsasalita, lubhang nakatuon ang atensyn sa iyo na tila ba ikaw lamang ang tao sa kuwarto. Ibalik ang antas ng atensyong iyon at pahahalagahan niya ang iyong nais.

Ang Babaing Cancer sa Relasyon

Hindi magtatagal at matututunan mong ang babaing Cancer ay nagsusumikap na mapanatili ang komunikasyon sa tao at iparamdam sa mga  ito na espesyal sila sa pamamaraang konti lamang ang nakagagawa. Kaya makinig sa kanya kapag siya ay nagsasalita, at tandaan ang mga maliliit na bagay na sinasabi niya. Maaaring makatulong ito kapag nag-iisip ng mga ideya tungkol sa date.

Ang isa pang mahalagang bahagi ng buhay ng babaing Cancer ay ang kanyang pamilya at mga kaibigan. Sobrang malapit siya sa mga ito at makabubuti na ang kanyang kapareha ay close din sa mga ito. Kung hindi man iyon posible ay gawin lamang ang effort at pahahalagahan na niya iyon.

Huwag ding masorpresa kung laging nais niyang mag-host ng parties at get-together dahil iyon ang gawain niya. Ipinagmamalaki niya ang kanyang tahanan at nais na mag-enjoy dito ang ibang tao. Kaya ang pagtulong sa kanya sa pagpaplano ng ganitong mga aktibidad ay lubhang pasasalamatan niya.

Ang Babaing Cancer at Sex

Bago dalhin ang iyong Cancer lover sa inyong love bed, siguraduhing nararamdaman niyang siya ay ligtas at nirerespeto. Pinahahalahagan niya ang bahaging ito ng relasyon at dapat ay ganoon ka din. Gagawin niya ang lahat upang masiyahan ka, at siguraduhing ganoon ka din sa kanya.

Dahil malakas ang damdamin niya sa lahat ng bagay, ito ay lubhang emosyonal na karanasan para sa kanya, at mahalaga sa kanya na ganoon din ang karanasan mo sa bagay na ito. Ang babaing Cancer ay nais na magkaroon ng spiritual bond sa iyo, hindi lamang iyong mabilisang fling, kaya siguraduhing seryoso ka sa paglalaan ng kaisipan, katawan at kaluluwa sa kanya.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here