Mga Crystals para Pag-alabin ang Romansa at Intimasiya

290

Ang romansa at intimasiya ay mahalagang bahagi ng ating buhay.  Maaaring nasa isang bago tayong relasyon na puno ng pagmamahalan; o kaya naman ay isang relasyon kung saan ang romansa ay nawala na – mga pangyayari sa buhay na nagpapakita kung gaano kahalaga ang bahaging ito ng ating buhay.

Alam n’yo ba na may mga crystals  na makatutulong upang ihayag o buksan ang senswal side ng ating sarili. Na ang mga crystals na ito ay malaki ang maitutulong upang bigyan ng kakaibang romansa at intimasiya ang ating relasyon. Alamin ang ilan sa crystals na ito…

1. Orange Carnelian

Ang orange carnelian crystal ay particular na mabuti para sa babae dahil ibinabalik nito ang kalakasan sa sexual organs ng mga babae. Tumutulong itong ibalik ang  “sex na muling mabuhay”. Kung ang ibang gawain sa buhay ay nakabibigat sa iyo, at kahit ang isipin na ang sex ay naging isang trabaho na rin, ang solusyon ay ang orange carnelian crystal na makatutulong na ibalik ang alab at init ng sex na dating napakasaya at sarap para sa iyo.

2. Smoky Quartz

Ito ay mabuting crystal para sa mga taong maaaring nagkaroon ng hang-ups tungkol sa sex na maaaring may kaugnayan sa guilt o ang pag-ayaw dito, kung minsan ay nagmumula ito sa mga karanasan na nagkaroon sila noong bata pa. Ang smoky quartz ay tumutulong upang maunawaan ng tao na ang sex ay malusog para sa katawan at normal, at hindi isang bagay na dapat ikahiya. Ang pagsusuot ng crystal na ito ay magbibigay kumpiyansa sa sariling sex life upang ang anumang kakulangan sa kumpiyansa ay hindi makapipigil sa kanila.

3. Red Jasper

Ang red jasper ay makapangyarihang crystal para palakasin ang libido at mapanatiling nag-aalab ang romansa sa buong gabi. Isa itong malikhaing baton a humihikayat sa may suot nito na magsaya sa senswal at pisikal na naturalesa ng katawan ng tao. Nagi-inspire ito sa kumpiyansa at kalakasan, na nakatutulong na magdulot ng kakaiba at pananabik sa relasyon na maaaring naging nakababagot na sa magkapareha. Ito ay makapangyarihang baton a nagpapalakas sa personal na paniniwala ng tao tungkol sa sex at nagtutulak sa kanila sa malusog at kasiya-siyang direksyon.

PhilippineOne Facebook

PhilippineOne YouTube

SHARE
Previous articleANG MISTERYO SA CLAPHAM WOOD
Next articleKahulugan ng mga Panaginip 15

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here