Mga Benepisyo ng Pagiging Isang Vegan

Ano ba ang Veganismo? Ito ay hindi lang tungkol sa pagda-diet. Ang Veganismo ay ang pagpipigil sa paggamit sa mga produktong mula sa hayop lalo na ang pagkain sa mga ito. Nais nitong baguhin ang pagtingin ng mga tao sa anumang may kinalaman sa mga hayop. Ang mga taong naniniwala sa veganism ay tinatawag na vegan. Ang mga vegan ay nagnanais na mapalawak ang kanilang kaalaman sa paggamit ng mga halaman bilang mapagkukunan ng pagkain at iba pang kapaki-pakinabang na produkto. Narito ang ilan sa mga nakakahangang benepisyo ng isang vegan.

1.Nagagawang kontrolin ang labis na katabaan. Less prone sa obesity ang isang vegan kumpara sa mga vegetarians at non-vegetarians. Ito ay dahil sa higher fiber at lower animal protein na pumapasok sa katawan ng isang vegan.

2.Anti-aging. Ang low fat diet ng isang vegan ay nakakatulong sa pagpapabagal sa proseso ng pagtanda. Ang insulin-like growth factor ay may mahalagang ginagampanan sa regulasyon sa prosesong ito. Nakakatulong din ang vegan-diet upang maiwasan ang mga sakit na dala ng katandaan.

3.Kumokontrol sa diabetes. Malaking bagay din ang vegan diet sa pag-iwas sa diabetes.Ang plant-derived foods na siyang kasama sa diet ng isang vegan ay natural na mataas ang complex carbohydrates at low in fats. Ang dalawang factor na ito ang siyang tumutulong sa pagkontrol sa diabetes.

4.Napapanatili ang matibay na buto. Ang potassium, magnesium at vitamin k ang siyang nagtutulong tulong sa pagpapatibay ng buto. At lahat ng ito ay matatagpuan sa vegan diet.

5.Nakakapagpagaling sa sakit na parkinson. May mga pag-aaral na ang vegan diet ay epektibong lunas para sa parkinson’s disease. Sinusuportahan din nito ang vascular health.

Ilan lang ang mga ito sa mga benepisyong maaaring makuha ng isang vegan. Kaya naman marami ng tao ang nagiging vegan sa ngayon. Lalo na ang mga mapagmahal sa hayop. Ito ay tanda rin ng pagrespeto sa kanila bilang isa ring nilalang na may buhay, kasabay nito ang pagkakamit  sa mga kapakinabangan na dulot ng paniniwalang ito.