MGA BENEPISYO NG MUSTASA (PART 1) (Another Superfood)

  1262
  Green leaf mustard in growth at vegetable garden in Vietnam
  Flora Rivera

  Ang Mustasa ay isang madahong gulay na nabibilang sa pamilya ng cruciferous vegetables na kilala sa pagiging mababa sa bilang ng calorie. Ito ay  mahibla (fibrous)’ at punum-puno ng mga bitamina at mineral na mahalaga sa kalusugan ng tao.

  Marahil, sa mga makabagong henerasyon ng mga kabataan (millenial), ang mustasa ay hindi gaanong kilala. Pero alam ba ninyo na ito ang isa sa pinakamatandang gulay na masasabi dahil ang gulay na ito ay isa sa nakatalang gulay sa biblia kung saan ang ating pananampalataya ay ikinumpara pa ng Panginoong Hesus sa buto ng Mustasa? (Matthew (13:31–32), Mark (4:30–32), and Luke (13:18–19).  

  Maituturing ba itong superfood o isa itong gulay na hindi napapansin sa kabila ng napakaraming benepisyong pangkalusugan ang taglay ng dahon at buto nito. 

  Ayon sa mga pag-aaral, ang mustasa ay kasama sa apat na gulay na may mataas na phenol contents: collard greens, mustard greens, kale at purslane. Katunayan, ang apat na berdeng gulay na ito ang napatunayang may significant amount ng ilang flavonoids. Ang flavonoids ay isinasama ng mga researchers sa pag-aaral na may kinalaman sa kanser at ang mustasa ay napatunayang may mataas na content  nito. 

  Ang mga kamangha-manghang benepisyo ng pagkain ng mustasa at ng buto nito ay ang mga sumusunod:

  • Anti-oxidants – 

  Ang mga free radicals na selyula ang sumisira sa DNA ng mga malulusog na selyula at nagdudulot ng oxidative stress, isang kondisyon kung saan ay nanaig ang free radicals sa ating katawan at maaari itong magbunga ng karamdaman katulad ng cancer at diabetes. Ang pagkain ng maberdeng gulay na nagmumula sa cruciferus family na mayaman sa anti-oxidants ay makakatulong para malabanan ang oxidative stress. Ang mustasa ay isa sa nagtataglay ng pinakamataas na rating pagdating sa anti-oxidants.

  • Detoxifying benefit  

  Ang Vitamin A at Vitamin C na taglay ng mustasa ay nagsisilbing anti-oxidants at natural detoxifying agents para linisin ang mga lason sa ating katawan

  • Mayaman sa hibla o fibe

  Nakakatulong para maiwasan ang konstipasyon, kanser sa kolon at almoranas. Ang regular na pagdumi sa tulong ng mga mahiblang gulay ay nakakatulong rin para mapababa ang cholesterol. Nagpapaluwag rin ito ng mga ugat na daluyan ng dugo at may malaking tsansa na makaiwas sa hypertension at sakit sa puso.

  • Mayaman sa phytochemicals 

  Nakakatulong para protektahan ang ating katawan laban sa mga karamdaman. Ang mataas na content ng glucosinolates at phenols ay nakakatulong para paakasin ang katawan. Bagama’t may mga pag-aaral na hinggil sa kabutihang dulot ng phenols sa katawan, wala pang naisagawang valid na report para ito ay patunayan. 

  • Cholesterol management

  Nakakatulong para paluwagin ang daloy ng dugo sa ating mga ugat sa pamamagitan ng good cholesterol. Ang regular na pagkain ng mustasa ay nakakatulong para mawala ang LDL o bad cholestterol sa ating katawan.

  • Nakakatulong na gamutin ang psoriasis

  itinuturing na chronic-inflammatory-auto immune disease ang psoriasis pero maaaring mapaginhawa o mapaghilom ng mustasa ang lesions at pamamaga na bunga nito. May special enzymes ang mustasa na tulad ng superoxide dismutase at catalase, na nakakatulong para kalmahin ang pamamaga at pagsakit ng balat ng taong may psoriasis.  Sa ngayon ay patuloy na pinag-aaralan kung paanong maihihiwalay ang dalawang  anti-inflammatory compoundna ito na nanggagaling sa buto at dahon ng mustasa.

  • Nakakabuti sa masamang epekto ng menopause at andropause

  Kapag sumapit na ang mga babae sa menopausal period, ay nababawasan na ang estrogen production nila.  Ito ay nagsisilbing dahilan kung bakit humihina ang kanilang mga buto. Ganito rin ang epekto sa mga lalaki kapag sumapit na sa andropausal period, kung saan ay nagkakaroon na rin ng changes sa kanilang hormones. Ito ang dahilan ng pagkakaroon ng osteoporosis at osteoarhtritis. Dahil sa kombinasyon ng calcium, magnesium at Vitamin K na matatagpuan sa mustasa, nabibigyan nito ng proteksiyon ang mga buto para manatiling malusog at matigas.

  MAY KARUGTONG. Abangan!

  SHARE
  Previous articleScholarships for Filipino students
  Next articlePaano Maipasa ang Versant Exam?
  Flora Rivera is a well known writer of tagalog romance pocketbooks who became interested of health awareness when her first lab test showed a few health issues. From that time on, she began eating healthy for she believes that eating the right food can cure any sickness.

  LEAVE A REPLY

  Please enter your comment!
  Please enter your name here