MENTAL TELEPATHY 101

0
815

Nangyari na ba sa iyo na paggising mo pa lang sa umaga, mukha na ng isang tao ang unang sumasagi sa isip mo?

Iyun bang hindi ka makakain, makatulog, at laging tila kinakabog ang dibdib mo dahil lagi mong naiisip ang isang tao?

Tapos ay iisipin mo na marahil kaya ganoon, ay dahil in some way, ay iniisip ka rin niya?

Nakalalamang ay hindi ka iniisip ng taong iniisip  mo, bagkus, ikaw lamang ang nag-iisip sa kanya.

Sa tuwing iniisip mo ang isang bagay o tao, o isang kaganapan na gusto mo mangyari, ikaw ay naglalabas ng frequency na nagma-manifest sa ibang vibrational dimension ng mundong ito. Sa madaling salita, kabaliktaran ang nangyayari sa three-dimensional realm na ginagalawan mo ngayon.

Ang frequency na lumalabas sa utak mo sa tuwing iniisip mo ang isang bagay o tao ay nananatiling nakakulong lamang sa iyong subconscious level.

1. Ang pinakamainam na gawin upang ang iyong iniisip ay mag-manifest sa mundong ito, kailangan mo itong i-LET GO.

2. Pawalan mo ang taong ito sa iyong kamalayan

3. I-relax mo ang iyong isipan.

4. Hayaan mong ang enerhiya ng buong uniberso ang maghatid nito.

Para itong signal ng cell phone. Para maiparating mo ang iyng mensahe sa intended receiver, kailangan mo itong i-send.

I-let go mo lahat ng iyong iniisip at huwag mo itong ikulong sa iyong utak. Sa ganitong paraan ay mababaliktad ang sitwasyon dahil ikaw naman ang iisipin ng isang tao.

Hayaan mong i-manifest ito ng universe sa iyong realidad o three-dimensional realm na iyong ginagalawan.

Nawa ay makatulong ito sa inyo.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here