MAY POWER ANG ATING MGA SALITA

351

Alam ba niniyo na may kapangyarihan ang ating dila? Ang palagi ninyong sinasabi ay pwedeng mangyari sa inyong buhay. Kung nabasa na ninyo kung paano nilikha ng Diyos ang mundo sa aklat ng Genesis, mapapansin ninyo na ang lahat ng bagay dito sa mundo ay nilikha niya sa pamamagitan ng salita.

At dahil ang tao ay nilikha ng Diyos ng ayon sa kanyang imahe, ang bawat salitang bibitiwan natin ay maaaring mag-manifest sa ating buhay. Kung puro negative words ang lumalabas sa bibig mo katulad ng wala akong pera, mahirap ang buhay ko, may sakit ako, bwisit ang buhay ko at marami pang ibang negatibong salita, mangyayari nga ito.  Kaya palagi kang walang pera, palagi kang may sakit, kaya palagi kang bwisit sa buhay. Kasi ay iyon ang bukang-bibig mo.

Kapag sinabi mo sa anak mo na napakabobo mo, tiyak na magiging bobo nga ang anak mo. Bakit ko ito nasasabi? The bible said so. Basahin natin ang ilang mga talata na nagpapatunay kung gaano ang kapangyarihan ng mga salitang binibitiwan natin:

Mga Kawikaan 18:21 

Ang buhay at kamatayan ay sa dila nakasalalay, makikinabang ng bunga nito ang dito ay nagmamahal.

Mateo 12:37

Pawawalang-sala ka, o paparusahan, batay sa iyong mga salita.”

Mga Kawiaan 10:19

Ang taong masalita ay malapit sa pagkakasala, ngunit ang nagpipigil ng dila ay dunong ang pakilala

Mga Kawikaan 13:3.

Ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay, ngunit ang taong madaldal ay nasasadlak sa kapahamakan.

Napakaraming talata sa biblia na may kinalaman sa ating pananalita. Tunay na kapahamakan ang dulot ng mga salitang hindi maganda sa pandinig.

Napatunayan ko na may kapangyarihan talaga ang salita. Noon ay obsessed akong makabili ng SUV, kahit second hand lang. Ewan ko kung bakit. Dahil gusto ko yata ay maraming makasakay. Halos araw-araw, kapag nakakakita ako ng Toyota FX at SUV, lagi kong sinasabi na bibili ako niyan. And true enough, dahil palagi kong sinasabi,  nakabili ako ng sasakyan na second hand na SUV ng mga panahong iyon. 

Isa pang patunay na may kapangyarihan ang dila lalo na kung salita ng Diyos ang iyong sinasabi. Noong mga estudyante pa ang mga anak ko at wala akong katulong, nakakaramdam ako ng pagod at panghihina. Bilang isang manunulat, ang maghapon ko ay nauukol sa pagtipa sa aking computer at sa gabi ay naglalaba ako.  

May pagkakataong tila hindi ko na kayang maglaba sa gabi dahil sa pagod ko sa maghapon. Ang palagi ko lang sinasabi ay “I can do all things throught Christ who strengthens me (Philippians 4:13) at maya-maya ay ibinabalik na ng Diyos ang aking lakas. 

Ano ang mga salitang dapat na lumalabas sa ating bibig?

  • Mga salita ng Diyos sa panahong nanghihina at mayroong karamdaman. Ang salita ng Diyos ay buhay at kung ito ay PALAGI nating babanggitin, ito ay mangyayari.
  • Magdasal. Kung may mga nararamdamang kabigatan, bigkasin ang mga salita ng Diyos na magbibigay kalakasan sa iyo.
  • Kung nagalit ka, pigilin ang sarili na makapagsalita ng mga negatibong pananalita (mahirap magpigil) pero tunay na napakahirap nitong gawin. Panalangin pa rin ang katapat ng anumang pangit na salita na pwedeng lumabas sa ating bibig.
  • Kung mayroong may sakit, sabihin na magaling na siya kesa sabihing may sakit siya. Sabihing matalino kesa sabihing bobo. Sabihing may pera kaysa walang pera. Marami na akong narinig na testimonya na may kinalaman sa pagiging positibo at nangyayari talaga ito kung PAPANIWALAAN mo na may kapangyarihan ang dila mo.
  • Kung nagalit at naisumpa ang isang tao, kaagad iyong bawiin dahil kawawa ang kagalit mo. Posibleng mangyari ang binitiwan mong masasamang salita laban sa kanya. Ano ang dapat gawin? Salita rin ang ipapambawi mo. Pwede mong sabihin na: PINAWAWALANG BISA KO ANG MGA NEGATIBONG SALITA NA NASABI KO LABAN KAY_____, SA MAKAPANGYARIHANG  PANGALAN NG PANGINOONG HESUS!
  • Kung ikaw naman ang naisumpa at tumanggap ng mga negatibong salita, kaagad mong salagin at sabihin rin ang mga salitang PINAWAWALANG BISA KO ANG LAHAT NG NEGATIBONG SALITA LABAN SA AKIN, SA MAKAPANGYARIHANG PANGALAN NG PANGINOONG HESUS. 

Huwag hayaan na ang masasamang salita ay maging makapangyarihan sa inyong buhay. Isa pang natutunan ko ay ang gamitin ang two english words na ito:  i CHOOSE and I REFUSE.  Choose the positive and refuse the negative. Iyan ang dapat nating gawin. Mahirap pero sabi nga sa Philippians 4:13, we can do all things through Christ who strengthens us.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here