MATALINONG PAG-UUGALI SA PERA NA TAGLAY NG HAPPY COUPLES

470

Ang isa sa sinasabing mabigat na dahilan ng paghihiwalay ng mag-asawa ay tungkol sa usapin ng pananalapi. Ang hindi pagkakasundo sa kung paano patatakbuhin ang aspeto ng pananalapi sa mag-asawa ay nagbubunsod para sila maghiwalay. Pero ano nga ba ang dapat gawin ng mag-asawa sa usaping pinansyal upang makaiwas sa paghihiwalay? Narito ang ilan sa matalinong pag-uugali sa pananalapi na dapat pinagsasaluhan ng mag-asawa:

1. Pinag-uusapan nila ang pera

Sa mga mag-asawa, mas madaling mag-usap tungkol sa sex kaysa ang mag-usap tungkol sa pera. Base sa kanilang paglaki, ang pera ay isang sensitibong usapin dahil maaaring pagmulan ito ng hindi maayos na pakiramdam o pagkapahiya na nakasentro sa hindi pagkakaroon ng pinansyal na plano, tungkol sa paggastos ng sobra o kaya ay hindi pagkita nang sapat o pag-iimpok nang sapat. Ang masasayang mag-asawa ay naglalaan ng oras o panahon para pag-usapan ang pera at bumuo ng mga hangaring nakapalibot sa bawat magkapareha at pinagsasaluhang pera.

2. Nauunawaan nila ang ‘money type’ ng bawat isa

Sila ba ang nagkakamal pagdating sa pananalapi? Sila ba ay magastos? O sila ba ay tipong bahala na lang. Ayon sa awtor na si Jordan Goodman, sa libro niyang Master Your Money Type, mayroong anim na psychological money types. Ang masasayang magkapareha ay nauunawaan ang kanilang money type at sa kapareha. Hindi nila sinusubukang baguhin ang kapareha. Nagsusumikap lamang sila na magkaroon ng unawaan sa usapin ng salapi.

3. Mayroon silang joint bank account

Ang masasayang mag-asawa ay nagbabahagi ng kanilang joint bank account na sumasagot sa mga pangunahing pangangailangan o bayarin sa tahanan at ng pamilya.Pareho silang nagbibigay ng kontribusyon nang naaayon sa kanilang kinikita. Inaayos din nila ang kanilang kontribusyon kung sakaling hindi kumikita nang sapat ang kapareha.

4. Mayroon silang magkahiwalay na bank accounts

Dagdag sa kanilang joint bank account, pareho silang mayroong sarili at kahiwalay na bank accounts at credit cards. Ang masayang magkapareha ay batid ang halaga ng kalayaan, kalayaan sa pagpili, pagtitiwala sa isa’t isa at respeto sa sarili. Ang hiwalay na bank accounts ay nagbibigay puwang din para sa pansariling pag-unlad, personal na responsibilidad at sorpresang regalo!

5. Nauunawaan nila ang love languages ng bawat isa

Anong kaugnayan ng love sa pera? Ayon kay Dr. Gary Chapman, sa kanyang New York Times bestselling The Five Languages of Love, ang mga tao ay naghahayag ng pagmamahal sa pamamagitan ng kalidad ng oras, paghawak, paglilingkod,salita ng apirmasyon o mga regalo. Halimbawa, kung ang isang kapareha ay gumugugol ng maraming salapi para bumili ng regalo upang magpakita ng apeksyon habang ang isa ay nais lamang ng mahabang paglalakad na magkasama, ang una ay maaaring sabihin na masaya sa paggastos at ang isa ay sobrang matipid. Ang pag-unawa sa lengguwahe ng pag-ibig ng bawat isa ay nakatutulong sa masayang magkapareha upang maunawaan ang motibasyon ng bawat isa sa paggastos at pag-iimpok.

6. Mayroon silang security blanket

Walang ibang higit na nakapapagod sa relasyon kungdi ang kawalan ng pinansyal na seguridad. Ang masasayang mag-asawa ay sumusunod sa pagba-budget at lumilikha ng pinansyal na seguridad para sa kanila upang mapanatili ang pakiramdam ng kasiguruhan, at malaya. Hindi ibig sabihin nito na pinagbabawalan nila ang sarili sa mga materyal na bagay, ibig sabihin lamang na hindi sila gumagastos ng perag wala sila.

7. Batid nilang ang pera ay paraan at hindi katapusan

Ang masayang mag-asawa ay nauunawaan na ang pera ay pamamaraan, isang paraan upang magkaroon ng mga pangangailangan at serbisyong kinakailangan. Alam nila na sa huli, ang pera ay hindi magbibigay sa kanila ng fulfillment at purpose. Ginagamit nila ang pera upang bumili ng mga ari-arian, magbiyahe at maranasan ang ibang mundo, at suportahan ang patuloy na pag-aaral at malusog na pamumuhay. Hindi materyalistiko ang masasayang mag-asawa.

8. Naglalaan sila ng pera para sa kasiyahan

Ang masasayang mag-asawa ay nagtatabi ng pera para sa pagsasaya, pera na maaari nilang gastusin nang hindi pinag-iisipan o binibigyang konsiderasyon bago gastusin. Ang paggamit sa perang ito ay humahadlang sa pagkakaroon ng mga argumentong hindi naman dapat at pagkapagod sa relasyon.

9. May balanse sila

Matipid sila pero hindi nagkakamal ng pera. Mapagbigay sila subalit hindi pabaya sa pera. Maayos nilang pinanghahawakan ang perang kanilang pinaghirapan at batid nila ang mga katagang pagtitipid at paggastos.

Kaya naman ngayong alam mo na ang mga pag-uugaling ginagawa ng mga mag-asawang nakakaranas ng saya sa kanilang pagsasama, ano’ng pag-uugali ba ang iyong gagawin o susundin?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here