Sunday, March 18, 2018

Mapagpalang Hiwaga

PhilippineOne religion article

Mapagpalang Hiwaga March 17: Karanasan sa isang Haunted House

Ngayon lang ako tunay na nakaranas ng tinatawag na “multo” ng marami sa loob ng labingwalong taon kong pagka-pari. Naimbitahan tayo kamakalawa upang magbabasbas ng isang bahay sa San Jose...
Mapagpalang Hiwaga March 15: Hamon sa mga Kristiyano ngayon

Mapagpalang Hiwaga March 15: Hamon sa mga Kristiyano ngayon

Masakit ang minsang puna ni Mahatma Gandhi: “I believe in your Christ, but I don’t believe in you Christians!” Sa kasaysayan nanatiling hamon sa mga Kristiyano ang pagiging tapat at totoo...
Mapagpalang Hiwaga: Bagong Pista ni Maria bilang Ina ng Simbahan

Mapagpalang Hiwaga: Bagong Pista ni Maria bilang Ina ng Simbahan

Ipinadinagdag ni Pope Francis sa Roman Calendar ang Pista ng Mahal na Birheng Maria, Ina ng Iglesia. Sisimulan ngayong 2018, sa utos ng Banal na Papa, ang selebrasyon ng...
Ang Pinakadakilang Mapagpalang Hiwaga: God’s Love

Ang Pinakadakilang Mapagpalang Hiwaga: God’s Love

Narito ang pinaka-dakilang katotoohanan sa lahat- Mahal tayo ng Diyos, anupaman! Alam at saulado na ng lahat ang berso para sa pagninilay mula ngayong Ikaapat na Linggo ng Kuwaresma: “Gayun na...
Mapagpalang Hiwaga: Ang pinakamahalaga sa lahat

Mapagpalang Hiwaga : Ang pinakamahalaga sa lahat

Sa buong linggong ito,anong mapagpalang hiwaga ang nangyari? Ipinakita sa atin ng Panginoon ang kahalagahan ng pagsunod sa Kanyang kalooban upang manatiling kalugud-lugod na mga anak Niya. Iniukit ng...
Detoxification ng kaluluwa

Detoxification ng kaluluwa

Usung-uso ngayon sa mga health conscious ang detoxification o natural na paglilinis ng katawan upang maalis ang mga lason at makaiwas sa malulubhang sakit. Sa buhay espiritwal, kailangan din...

Malugod na gunitain ang mga dakilang gawa ng Panginoon sa atin

Magandang aral ang talinhaga sa Ebanghelyo ngayong araw tungkol sa tamang paraan ng pagtanggap sa  pagtutuwid. Ang parabula ni Hesus tungkol sa isang puno ng sambahayan na nagtanim ng ubasan,...

Anong ‘Sey’ ng Simbahan sa Proposed Divorce Bill?

Inilabas ng Catholic Bishops’ Conference (CBCP) ang posisyon ng Simbahan tungkol sa panukalang Divorce Law sa Pilipinas. Sa inilathalang Pastoral Statement noong February 21, 2018 mariing giit ng pinakamataas na...

Mensahe ng Pababagong-anyo ni HesuKristo sa Mount Tabor

PAGPAPANIBAGO ng ating pananalig sa walang-maliw na katapatan ng Diyos ang paanyaya ng Ebanghelyo ngayong Ikalawang Linggo ng Kuwaresma. Ang pinagpalang tagpo sa Bundok ng Tabor, turo ng Simbahan...

Kuwaresma, paanyaya sa tunay na pagsisisi

NAGSIMULA na ang pagpapakasakit ng Kuwarema. Sa mga araw na ito, kusang-loob tayong tumutugon sa paanyaya ng Simbahan na mag-alay ng karagdagang panahon sa panalangin, pagsasagawa ng ayuno, at...