MAPAGPALANG HIWAGA Marso 31: Pinupuri ka namin, O Kristo

Tuwing Biyernes Santo, ginugunita natin ang sukdulang pag-aalay ng sarili ni HesuKristo bilang prueba ng Kanyang pag-ibig na higit sa anumang salita at pang-unawa. Ito ang kaisa-isang araw sa buong taon sa tinatawag na “good” sapagkat sa araw na ito ipinamalas ng Diyos sa konkretong paraan ang Kanyang pagmamahal sa sangkatauhan. “Good Friday” ang bansag sa pinakabanal na araw na ito dahil ngayon bumuhos ang awa ng Diyos at nabuksan ang langit para sa tanan.

Naka-sentro ang liturhiya ng Simbahan sa pagpapakasakit ni HesuKristo at Kanyang pakikiisa sa sangkatauhan. Walang Misa sa buong mundong Katoliko ng Biyernes Santo ngunit sa pagninilay ng Pitong Huling Wika at Pagtatampok ng Krus sa lahat ng parokya ng daigdig ng alas tres ng hapon, ang orihinal na “Oras ng Awa” ayon sa Simbahan, binigyang diin ang mensahe na namatay para sa atin si HesuKristo; inialay Niya ang Kanyang buhay para sa mga makasalanan.

Turo ng Simbahan, “Araw ng Kamatayan ng Diyos ngayon. Naging taong tulad natin ang Diyos at pinatay siya ng mga taong kanyang nilikha at minahal. Ngunit sa pagkamatay ng Diyos, ang kamandag ng sala ay Kanyang pinawi at pinawalang-bisa nito ang kamatayan.” Kahit na raw pagkatapos ng pagpapakasakit ni Kristo ay makaranas pa rin tayo ng kamatayan, hindi na ito ang ating “hantungan” kundi “pintuan” na simula ngayon ng buhay na walang hanggan.

Tapos na ang laban, giit ng Iglesia, at nagwagi na nga sa kamatayan ang buhay! Nagapi na ang kasalanan ng dakilang awa ng Diyos. Paliwanag ni Fr. Ramil Marcos, “If on Palm Sunday we recognized Jesus as the King, and on Maundy Thursday we saw him as Servant, then on this Good Friday, Jesus is the Good God of love and mercy. Sa Kalbaryo, pinatunayan daw ni HesuKristo hindi lamang “God of Forgiveness” kundi “God of Compassion” din ang Diyos sa lahat nang tumatawag sa Kanya.

Dagdag pa ni Father, “Good Friday never ends for a Christian. It is our daily story of how good God is to us in the person of his only Son Jesus Christ.” Sa araw na ito, lubos daw ang ating pasasalamat sa kabutihan ng ating nagmamalasakit na Diyos— dahil tayo ay natapatawad sa ating mga kasalanan, dahil patuloy niya tayong sinasamahan sa madidilim at masalalimuot na yugto ng ating buhay, at higit sa lahat dahil pinatunayan Niyang Siya ang ating Tagapagligtas at Kaibigan.

Isinilang din daw sa araw na ito ang pag-asa para sa lahat ng mananampalataya— na sila’y hinilom sa pamamagitan ng mga sugat ni Kristo. Saad ng Simbahan, “hope is borne from the Cross. For there, high on the Cross, the Crucified Christ bore witness to an immense love that seeks to give without reserve, until it is exhausted. There, high on the Cross, the Crucified Christ gave promises of life forever and a kingdom with God as its centre. There, high on the Cross, with the tears still wet on His face, He brought to us – to teach each one of us the message of the great love of his Father.”

Narito ang napagandang panalangin ni Chiara Lubich bilang reaksiyon, “My Jesus, if You have died for me— for me— how can I doubt Your mercy? And if I can believe in that mercy which teaches me that God has died for me, how can I not risk everything to return this love? For me, for me, Jesus all those sufferings? For me that cry? Oh! You will certainly not let my poor soul be lost nor many others, but you will do everything, if only because we have cost You too much. You give me more courage to live my Christian life than if I had the whole universe at my back to spur on me. For me, yes for me. And so Lord, let me also say, especially for the years that remain: for You.”

At dahil itutururing na “most solemn and serious” na araw ang Good Friday sa buong Taon; kung kailan pinagninilayan natin kung gaano tayo kamahal at kahalaga sa Diyos, ito rin daw, turo ng Simahan, ang araw ng paanyaya o hamon upang mahalin natin ang bawat isa at patawarin ang pagkukulang ng ating mga mahal sa buhay. Ito daw ang tamang panahon upang mag-sorry sa lahat ng ating nasaktan at nagawan ng mali. Mas magiging makabuluhan daw ang sakrispisyo ni HesuKristo kung hahayaan nating hipuin tayo ng Kanyang awa at loobin itong dumaloy sa ating mga kaibigan at kaanak lalo na ‘yung mga may atraso sa atin.

Magiging tunay na “Araw ng Paghilom” ang Biyernes Santo, giit ng Simbahan kung tunay na papayagan nating hipunin at palayain tayo ng habag ng Diyos. Sa pamamagitan nito magiging makabuluhan ang paggamit at pagkilala natin sa krus bilang pangunahing simbulo ng ating pananampaltaya— bilang paalala hindi lamang ng pagpapakasakit at ni Hesus kundi ng ‘di maipagkakailang kabutihan ng Diyos sa atin. Sabi ni Fr. Marcos: “He is forgiveness when we approach him in prayer, but above all in Confession. He is compassion when we come to him as our only friend, our best friend capable of lifting us up and healing our wounded lives.”

Samakatuwid, hanggang ngayon, dapat damang-dama pa rin natin ang bisa ng Pasyon ni HesuKristo saad ng Iglesia. Kahit sa kasalukuyang panahon, mahal na mahal pa rin tayo ng Diyos. Walang hanggan ang dakilang pag-ibig sa atin ng Panginoong Diyos,  paulit-ulit na hirit ng Simbahan. Patuloy daw kumakatok ang Panginoong Hesus sa puso ng bawat isa sa atin upang sa wakas ay pagbigyan natin ang Kanyang awa na pumasok at gumalaw sa ating buhay.

Si HesuKristo na ang mismong nagsabi at nag-aanyaya sa atin sa pamamagitan ng Kanyang mapagpakumbabang instrumentong si Santa Faustina: “My mercy is greater than your sins and those of the entire world. Who can measure the extent of my goodness? For I descended from heaven to earth; for you I allowed myself to be nailed to the cross; for you I let my Sacred Heart be pierced with a lance, thus opening wide the source of mercy for you. Come then with trust to draw graces from this fountain. I never reject a contrite heart.” (Diary, 1485)

Ngayong araw ng muli nating pagharap kay HesuKristong nakabayubay sa Krus, pasalamatan natin ang Panginon sa pag-ako sa mga sugat ng sangkatauhan at lahat ng hirap ng mundo upang bigyan Niya tayo ng ginhawa sa lahat ng ating hirap at pagod. Taos pusong pasalamatan natin ang Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng mundo sa paghilom ng samu’t saring sugat ng ating pagkatao. Papurihan natin si Kristo, sapagaat sa Kanyang Banal na Krus, tinubos Niya ang mundo! Amen.

 

More Religion

Mapagpalang Hiwaga

150 Days for Jesus

SHARE
Previous articlePamahiin Burol: Mga dapat tandaan pag may nakaburol
Next articlePenitensya sa Pilipinas 2018
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.