Mapagpalang Hiwaga March 29: ‘Di tulad ni Hudas, kailanman ‘di tayo susuko at tatalikod sa awa ng Diyos

mapagpalang hiwaga on PhilippineOne.com

TATLONG ARAW na mula nang ipagdiwang natin ang Linggo ng Palaspas, parang tahimik at walang nangyayari sa ating inaantabayanang “aksiyon” sa mga huling araw ng Panginoon. Binansagan ng Simbahan ang mga unang araw na ito ng Semana Santa mula Lunes Santo hanggang Miyerkules Santo bilang “little triduum” o pasakalye sa drama ng Pagpapakakit, Kamatayan at Muling Pagkabuhay ni HesuKristo.

 

Sa mga araw na nakalipas matapos ang magarbong pagpasok ng Panginoon sa Jerusalem, paulit-ulit na iprinisinta sa atin sa mga pagbasa sa Misa ang mga katangian ng “Lingkod ng Diyos” mula sa propesiya ni Isaias (Cfr. Isaiah 50:4-9). Tatlong araw din nating narinig sa Ebanghelyo ang istorya ni Judas Escariote na nagkanulo kay Hesus. Kahapon at ngayon, kasama natin ang Panginoon at mga disipulo sa Huling Hapunan.

 

Kahit na malinaw na kay Hesus ang nalalapit niyang pagpanaw, buo pa rin ang kumpiyansa niya sa kanyang mga alagad. Hanggang sa huli, sinubok niyang mapanumbalik si Hudas, tiwala na mangyayari ang lahat ayon sa kalooban ng Ama bilang katuparan ng lahat ng Kasulatan. Alam niya na handa na ang kalaban na pabagsakin at durugin Siya ngunit hindi Siya natinag dahil alam niya sa Siya ang tinutukoy sa propesiya  bilang “Lingkod ng Diyos”

 

Turo ng Simbahan, hindi lamang kay HesuKristo patungkol kundi para din sa atin  ang propesiya tungkol sa tapat na lingkod; ito’y tumutukoy din sa mga humaharap sa samu’t saring oposisyon at persekusyon. Natural lang daw na minsan maudyok tayo sa galit o takot sa harap ng mga kontradiksiyon, gayunman, dahil sa malalim na pananampalataya sa Poon, alam natin na lahat ng bagay ay nangyayari ayon sa disenyo at kalooban ng Ama. Katulad ni Hesus, mananatiling buo ang ating tiwala.

 

Sa ating pagninilay ngayong Miyerkules Santo, mahalagang aral at dapat tandaan na hindi lang tayo, maging ang Panginoong Diyos ay nanatiling kumpiyansa sa likas nating kabutihan kahit na maraming pagkakataon na at madalas pa rin natin Siyang ipagkanulo. Giit ng Simbahan, hanggang sa kahuli-hulihan binigyan ni Kristo ng pagkakataon magbalik-loob si Hudas at nagtiwala sa likas na kabutihan ng kanyang alagad; gan’un din daw ang Panginoon sa atin, ano man ang nagawa natin laban sa kanya?

 

Paliwanag ng Simbahan, “The Lord never wants any of us to apart from him. Jesus is willing to take the whole burden of guilt upon himself, rather than accept the eternal loss of one soul.” Hindi raw kailanman itinakwil ni Hesus si Hudas. Hinding-hindi rin daw maaring kondenahin ng Panginoon ang sinuman sa atin; maliban na lang kung tayo na mismo ang susuko at tatangggi sa Kanyang handog na awa, unawa  at habag.

 

Malinaw ang aral ng Miyerkules Santo para sa tanan: rinirespeto ng Diyos ang ating kalayaan at anumang kasalanan o pagtanggi sa pagbabalik-loob o pagkakataon na ibinibigay sa atin ng langit upang magbago ay malinaw na isang “spiritual suicide.” Paanyaya ng Simbahan sa lahat ng mananampalataya lalo na ngayong mga natitirang araw ng Semana Santa— huwag kailanman talikuran ang awa ng Diyos!

 

Narito sa wakas ang payo ng Simbahan sa mga madalas panghinaan ng loob dahil sa mga pagsubok at problema: “It is from death – eternal, spiritual loss – that Jesus has come to save us. He would rather die than see us suffer death. He offers his own life to save ours. This is the great love we are about to celebrate in the holy days to come.

More Religion

More Mapagpalang Hiwaga

SHARE
Previous articleIt’s Showtime March 28: Pag-asa para sa bawat pamilya
Next articleGOD KNOWS HUDAS NOT PAY!
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.