Mapagpalang Hiwaga Abril 6: Emmaus- Bagong Sigla at Lakas

MULING NAPAHAYAG ang kapangyarihan ng Muling Pagkabuhay ni HesuKristo sa Easter Octave sa pamosong Road to Emmaus. Ayon sa Ebanghelyo, patakas na naglalakbay ang dalawang alagad ni Hesus papalayo sa Jerusalem— tanda ng pagtalikod sa kanilang misyon, pagsuko sa mga hadlang at panganib, at pagbabalik nila sa dating buhay. 

Ngunit nagbago ang lahat sa presensiya ng Panginoon; bagama’t hindi nila agad siya nakilala, nag-alab ang kanilang puso sa kanyang mga salita sa daan. Ginamit ni Hesus ang mga Banal na Kasulatan upang ipaliwanag sa kanila na kailangang magdusa ang Mesiyas bago pumasok sa kanyang Luwalhati; at unti-unting  nabuksan ang kanilang isip sa kapagyarihan ng Salita ng Diyos!

Nang malapit na sila sa nayong pupuntahan, inanyayahan ng mga alagad ang ‘estranghero’ na manatili kasama nila dahil dapithapon na at lumubog na ang araw. Doon nangyari ang hiwaga, tuluyang nabuksan ang kanilang mga mata at nakilala si Hesus, nang sa lamesa habang kasalo nila, kumuha ito ng tinapay, nagpuri, piniraso ito at ibinigay sa kanila tulad noong Huling Hapunan.

Biglang naglaho si Hesus sa kanilang paningin at noon di’y tumayo  sa hapag at nagbalik sa Jerusalem. Patunay ito, ayon sa Simbahan ng bisa ng Santa Misa kung saan kumukuha tayo ng bagong lakas, sigla at paghilom sa piling ng Panginoon sa nasabing Sakramento. Kapag kasama natin ang Diyos totoong napapawi lahat ng ating pagod, pag-aalinlangan at duda. 

Pansinin na sa malinaw na pagpapahayag ni Hesus tungkol sa Kanyang sarili, paghahati at pagbabahagi Niya ng tinapay,  nabuksan ang isip ng mga alagad at sa isang iglap, nabago ang kanilang desisyon sa buhay. Kahit madilim na, agad silang bumalik sa Jerusalem, tanda ng muling pagyakap nila sa atas ni Kristo sa kabila ng mga hadlang at panganib na nag-iintay.

Para sa mga pinanghihinaan ng loob ang mensahe ng Emmaus. Pinatunayan ni Hesus na sa paglalakbay sa buhay; kahit na mali ang ating direksiyon o papalayo sa Kanya, patuloy Niya tayong sasamahan at ibabalik sa tamang landas. Sa araw na ito, muling sinisimulan ang Diyos ang personal na pakikipag-usap sa atin, muli niya tayong pinakikinggan; upang maglinaw ang ating isip at maramdaman na hindi tayo nag-iisa. 

Totoong muling nabuhay ang Panginoon at kasama natin Siya sa ating pang-araw araw na paglalakbay. Nawa suma-atin palagi ang sigla at lakas na dulot ng kanyang tagumpay. Matanto nawa natin na sa buhay, ang Panginoong Diyos “Ang Lahat Sa Atin,” upang buong pagtitiwala nating masunod ang Kanyang kalooban lalo na kung tayo ay dumaranas ng pagsubok at pag-uusig.

Patuloy nawa tayong umasa sa kapangyarihan ng Salita ng Diyos at maniwala sa mapaghilom na presensiya ni HesuKristo sa Eukaristiya. Huwag na huwag sana nating hayaan kailanman na mapagwagian tayo ng takot, panghihina at panghihinawa; sapagkat, higit dalawang libong taong na ang nakalipas, hanggang ngayon, kasalo parin natin ang Panginoon sa Banal na Hapag.  

Posible daw kasi na bumigay tayo sa kawalan ng pag-asa sa harap ng mga depekto at kahinaaan na kadalasan napakahirap supilin lalo na sa animo’y walang tigil na mga problema. Turo ng Simbahan, “on these occasions, provided we allow ourselves to be helped, Jesus will not allow us to be parted from him.” Kasama ang Panginoon magkakaroon tayo ng matibay na kalooban na magsimula muli.  

Sa huli, giit ng Simbahan, “Finding Our Lord will mean for us at times a patient and laborious search, beginning and beginning everyday, perhaps even having a distinct impression that we are only at the very beginning of our interior life. Nevertheless, if we struggle, we will always grow closer to Our Lord for whoever sincerely and constantly seeks the Jesus will end up finding him.” 

More Religion

Mapagpalang Hiwaga

150 Days for Jesus

SHARE
Previous articleSana Dalawa ang Puso April 5: Muling napalapit si Mona sa mga magulang
Next articleSikreto 3: Ang tungkol sa Amulet
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here