MAPAGPALANG HIWAGA : Linggo ng Mabuting Pastol

IPINAGDIRIWANG ng natin ngayong araw ang Linggo ng Mabuting Pastol. Ayon sa Simbahan, ang ganitong paglalarawan kay Hesus ay nagpapaala sa atin ng kanyang walang-hanggang pag-ibig, pagmamalasakit at pag-aalay ng sarili alang-alang sa atin. Angkop at napapanahon, sa ganang atin, ang pagdiriwang ngayong nagsimula na ang election season sa bansa; kailangang kailangan natin talaga ngayon ng ‘mabubuting pastol’! 

Sa Ebanghelyo (Jn 10, 11-18), ipinapakilala ni Kristo ang kanyang sarili bilang ating Mabuting Pastol. Napakalinaw at simple ng mesahe ng selebrasyon ngayong araw— nariyan lang palagi sa tabi at piling natin si Hesus. Giit ng Iglesia, “Jesus, the Good Shepherd is there for us, ready to lay down his life for us.” Ngayong daratating na Barangay Elections  2018 piliin natin ang mga lider na may tunay na malasakit katulad ni Hesus.

Paliwanag ni Fr. Enrico Gonzales, OP, “Ang mabuting pastol ay hindi upahan. Ang mga upahang bantay ay may pakialam lamang sa kanilang kita— sana’y may labis, at sana’y walang kulang. Kung may panganib na nakaamba sa kanilang mga binabantayang tupa, sila pa ang unang tatakbo, tatakas. Sa totoo lang, wala silang malasakit sa mga tupa. Sakim sa kikitaing bayad, mga bantay na sa katunayan ay mga duwag.” 

Hiling ng Iglesia sa araw na ito: “Panginoon, iadya mo po kami sa mga mapagbalatkayong pastol.” Patuloy na dalangin ng Simbahan ay pagkalooban tayo ng mabubuting pastol ayon sa puso, kalooban at halimbawa ni HesuKristo na totoong kilala ang bawa’t isa sa Kanyang mga alaga at may malasakit sa mga mga ito, lalo’t higit ang mga nawawa at “nagwawala” katulad ng karamihan sa atin. 

Batid nating lahat na sadyang napakahirap magpastol sa mga “pasaway” lalo na ‘yung mga palalo at ayaw patulong; ngunit ang tunay na pagpapakita daw ng kumpiyansa sa mga taong itinakda upang mangalaga sa atin, higit sa lahat sa Mabuting Pastol, ay sa pamamagitan ng sinserong paghingi ng gabay. Kadalasan kasi, ayaw nating magpasailalim dahil sa pag-aakalang kaya at hindi natin kailangan ng tulong. 

Giit ng Simbahan, “self-determination is a great virtue, but like many virtues when taken to an extreme, it can become a burdensome stumbling block.” Mahalagang kumbinsihin daw natin ang sarili na ang ating Tagapangalaga na si HesuKristo ang tanging Pastol na nanatili kasama natin araw at gabi, ang maghahanap sa ating kung sakaling tayo’y maligaw ng landas at nagsisilbing tagapagtanggol natin sa anumang panganib. 

Mahalaga, samakatuwid, na magkaroon ng malalim na kumpiyansa sa Mabuting Pastol sa lahat ng panahon at sitwasyon buhay; sapagkat tapat Siyang nakaantabay sa atin at walang anuman tayong dapat ikabahala sa piling Niya. Ngayong araw, angkop lamang na isuko ang ating sarili sa Diyos nang may panibagong pagtitiwala, buong atensiyon na pakikinig kanyang tinig na nagsasabing “You are mine” at lubos na pasasalamat na tuguin ang Kanyang paanyaya ng “I am yours.” 

Good Shepherd Sunday na naman, hirit ng Simbahan, hindi lang daw dapat natin pagnilayan kung paano iprinisinta ni HesuKristo ang Kanyang sarili bilang pastol o kung paano natin buong kumpiyansang maisusuko ang ating sarili sa Diyos, mahalaga din, giit ng Iglesia na pag-isipan kung paano, bilang tapat niyang mga disipulo, maipagpapatuloy natin ang Kanyang misyon na pangangalaga sa Kanyang kawan: 

“We are all sheep because we belong to the Shepherd; we are all shepherds because he shares with us his love and care for all his sheep. We are all brothers and sisters, children of our Heavenly Father”— bagay na dapat daw maiging isaalang-alang ng mga nagsumite ng kanilang Certificate of Candidacy (COC) sa COMELEC. 

Sa huli, nakay HesuKristo na Mabuting Pastol ang ating seguridad at lakas; matagpuan nawa ng mga ipinagkatiwala sa atin ng langit ang kanilang pagbangon at magandang kinabukasan. Maging maaasahan at hindi lang  mga ‘paasang’ lider nawa tayo sa ating mga nasasakupan; higit sa lahat, bukas-loob sa pag-aalay ng ating sarili, mga talento, oras, maging ng ating buhay kung hininingi ng pagkakataon sa ating mga pinagsisilbihan. 

“Lord Jesus, grant us shepherds according to Your heart! Mama Mary, lead us to the Shepherd who gives us security and strength.” 

More Religion

Mapagpalang Hiwaga

150 Days for Jesus

SHARE
Previous article“SENATORIABLE”
Next articleIsyu 215: Mga barya at alahas
Rev. Fr. Richard Bolaton, STL graduated and taught at the University of the Philippines, Diliman- Phiosophy Department. He took up and finished his Theological Studies and Masters in Sacred Theology, Magna Cum Laude at the Universidad de Navarra, Spain. He is the founder of the Society of Saint Celestine V Congregation. Author and columnist, he writes for BULGAR Newspaper, ABANTE, Abante TONITE and now PHILIPPINEONE.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here