Malalang Sitwasyon sa Factory Farming, May Solusyon pa ba?

Hindi natin maikakaila kung gaano kalaki ang tulong na nagagawa ng factory farming sa ating bansa. Bukod sa naibibigay nitong trabaho ay source of food din natin ito. Subalit hindi lang puro advantages ang nakukuha natin dito, kung tutuusin ay mas marami pa ang disadvantages at habang tumatagal ay palala ito nang palala. Kasabay ng paglaki ng populasyon sa bawat bansa ay ang paglaki ng pangangailangan natin sa pagkain. Kasabay rin nito ang pagkakaroon ng malawakan at mabilisang proseso na ginagamitan ng mga makabagong makinarya. Dahil dito ay naisasantabi ang mahahalagang bagay na dapat isaalang-alang sa factory farming.

Hindi magandang patakaran. Nakakaligaw ng landas para sa mga maliliit na magsasaka ang hindi magandang patakaran na ipinatutupad sa factory farming. Isang halimbawa dito ay ang pang-engganyo sa kanila ng batas (1996 farm bill) na damihan ang produksyon tulad ng mais. Subalit ito ay hindi nakakabuti para sa pamilya ng maliliit na magsasaka dahil ang over production nito ay nagpapababa ng value ng nasabing produkto. Ang mga corporate agri-business ang higit na nakikinabang sa patakaran na ito dahil ang over production na produkto ay binibili nila upang maging pagkain ng mga hayop. Kalimitan, ang nangyayari sa factory farming ay umuunlad ang nasa itaas at naiiwan sa kangkungan ang mga nasa ibabang magsasaka. Iyan ang masaklap na katotohanan na patuloy na umiiral hanggang ngayon. Ang kontrol dito ay palaging nasa malalaking kumpanya.

“I was almost knocked to the ground by the overpowering smell of feces and ammonia. My eyes burned and so did my lungs, and I could neither see nor breathe. … There must have been thirty thousand chickens sitting silently on the floor in front of me. They didn’t move, didn’t cluck. They were almost like statues of chickens, living in nearly total darkness, and they would spend every minute of their six-week lives that way.” – A reporter commenting on his trip to a factory chicken farm

Mga Dumi Mula sa Factory Farm. Kahit pa may mga safety rules, tila mahirap para sa mga factory farm ang isaayos ang mga duming nagmumula sa kanila. Sa sobrang dami kasi nito, ang lugar na pinupuntahan ng kanilang dumi, halimbawa sa lupa, nahihirapan ng iabsorb ng lupa ang lahat ng dumi para maging pataba dahil nga sa sobrang dami. Ang amoy at mga kemikal na sumasama sa hangin ay nagiging dahilan ng masamang epekto nito gayundin sa mga katubigan na dinadaluyan ng kanilang mga dumi. Sa kabuuan , nagdudulot ito ng hindi magandang epekto sa ating kalikasan.

Panganib sa kalusugan. Kung ang ating kalikasan ay naaapektuhan, tayo pa kayang mga tao ang hindi? Ang polluted na kapaligiran ay nakakapagdulot ng sakit sa mga tao, lalo na yung mga tao na malapit lamang ang tirahan sa isang factory farm. Sila yung mas higit na nagiging apektado.

Panganib sa pagkain. Isa sa hindi magandang dulot ng crowded condition sa factory farm ay ang paglaganap ng sakit ng mga hayop na maaaring magdulot din ng panganib sa ating pagkain sa mga produktong ito. Sa sobrang pagpaparami sa kanila sa mabilisang paraan ay naeexpose sila sa mga sakit. Ito ay sa kagustuhan ng mga malalaking kumpanya na kumita ng mas malaki kaya hindi na naisasaalang-alang ang mga panganib na nakaamba sa lahat.

May solusyon pa nga ba sa mga ganitong klaseng problema kung ang mga higanteng kumpanya ng factory farming ay bulag at bingi sa mga hinaing ng maliliit na magsasaka at ng mga tao sa paligid nila? Sa Pilipinas ay napakarami ng factory farm. Kung ating titimbangin, ano nga ba ang mas higit na nangingibabaw, ang mabuting dulot nito o ang hindi magandang epekto para sa mga mamamayang Pilipino? Bilang isang Pilipino na nagnanais umunlad subalit ayaw masira ang kalikasan at kalusugan, gawin natin ang ating parte. Protektahan natin ang kalikasan at pangalagaan ang ating kalusugan.

More Relationships

More Heritage

More Filipino Teens

More I AM FILIPINO

More TIPS

More K-Pop

More Beauty and Health

More Vegan