Magic Ritual to Attract Money

117

Ang spiritual world ay nagbibigay ng napakaraming oportunidad at mga kamangha-manghang paraan at gabay upang mapaghusay ang iyong sarili, mapabuti ang iyong kabuhayan, mapaigting ang iyong social connections, professional success, at iba pa.

Napaka-popular ngayon ang mga spiritual rituals. May rituwal para sa lahat ng pangangailangan!

Ngayon ay aking ituturo ang isang ritwal na makapaghahatid sa iyo ng kasaganaan. Ngunit bago tayo mag-umpisa, muli kong ipinapaalala na isa sa pinakamahalagang susi upang gumana ang anumang rituwal ay ang LUBOS NA PANANAMPALATAYA. Malaki ang epekto ng iyong enerhiya sa ikatatagumpay ng isang ritwal. Kung may bahid ng kahit katiting na pagdududa sa iyong isipan, makabubuting huwag nang subukan ang ritwal dahil magsasayang ka lang ng oras.

Ang ritwal upang maka-attract ng pera ay napakasimple lamang. Kailangan mo lang ng anim na butil ng black pepper o pamintang buo, dalawang tasa ng bigas, dalawang kandilang berde, at dalawang garapon na walang takip.

Ang unang step ay hugasan ang mga garapon sa mainit na tubig upang ma-sterilize ang mga ito. Kapag tuyo na mga garapon, lagyan ng tig-isang tasa ng bigas at tig-tatlong butil ng pamintang buo ang bawat isang garapon.  Huwag tatakpan ang garapon. Ilagay ang isang garapon sa kusina, at ang isa ay sa salas. Ilagay ang mga ito sa lugar na hindi mapapakialaman ninuman. Magsindi ng kandilang berde sa tabi ng bawat garapon at hayaan itong nakasindi sa loob ng tatlo hanggang apat na oras. Pagkatapos ay itabi ang kandila. Hayaan lamang ang mga garapon sa kanilang kinalalagyan.

Subukan mo ang Magic Ritual to attract money at tiyak na babaguhin nito ang iyong buhay!

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here