MABISANG RITUWAL UPANG MAITABOY ANG MGA KAMALASAN SA LOOB NG BAHAY AT KAPALIGIRAN

Una ay kumuha ng insenso at pausokin ito.  Habang hinahanda ang rituwal. Kakailanganin mo din ng kandila mangkok ng tubig at asin at mangkok na may halamang dahon tulad ng dahon ng laurel dahon ng basil  rosemary, at kahit ano matatamis na amoy tulad ng dahon sa makukuha mo sa paligid kahit ano basta matamis sa ilong na amoy at ihalo mo dito.

Simulan ito sa paligid ng bahay, wisikan ang bawat sulok ng bahay ng tubig na may asin, siguraduhin na bawat kasulok-sulokan ay iyong nawisikan. Habang nag wiwisik ng tubig na may asin sabihin mo ito mga negatibong enerhiya nagbibigay ng kamalasan at naghahatid ng  kaguluhan lumayas ka sa aking tahanan. Pagkatapos mong mawisikan ng tubig ang buong paligid ng kabahayan. Ihalo ang  mga halamang dahon sa insenso pausukan ang bawat kasulok-sulokan ng kabahayan at, habang ginagawa ito usalin o bigkasin ang mga nais mong mangyari sa loob ng iyong tahanan

Tulad ng nais mo ng kapayapaan, Kasagaan at pagmamahalan. Pagkatapos ay magsindi ng tatlong kandila sa inyong altar isang kulay berdeng para laging suwertehin. Isa ay pink para sa pag-ibig at isa ay purple para sa proteksyonan. Sindihan ito at hayaang lamang na maupos, sa labas naman ng front door maglagay ng kaunting alay na pagkain at inumin para sa mga papasok ng suwerte.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here