MABISANG GAYUMA UPANG HAHANAP-HANAPIN KA NIYA SAAN MAN SIYA MAPUNTA AT NAROON