Limang Senyales Ng Stroke

Ang stroke, tulad ng atake sa puso ay traydor. Hindi mo alam kung kelan ka titirahin. Kahit alam mo na ang mga sintomas nito, ang mga bawal, ang mga hindi mo dapat kinakain at ginagawa para maiwasan ang mga ito, hindi ka pa rin makakatiyak kung hanggang kailan ka magiging safe laban dito.

May limang senyales kang kailangan tandaan nang sa gayon ay maagapan mo ang posibleng pag-atake sa’yo ng stroke.

1.Pamamanhid ng mga bahagi ng katawan. Kung ikaw ay nakaramdam na ang iyong mukha, leeg, braso ay tila namamanhid, huwag mo itong ipagwalang bahala, dahil maaaring ikaw ay unti-unti nang inaatake ng stroke. Lalo na kung ang namamanhid ay isang bahagi o side lamang.

2.Biglaang hirap sa pagsasalita. Kapag napansin mo na parang ang bibig mo ay medyo nawala sa porma at ikaw ay tila nahihirapan sa pagsasalita, maging alerto ka na at pakiramdamang mabuti ang iyong sarili dahil isa itong senyales ng stroke.

3.Pananakit ng ulo. Ito ang senyales na hindi mo agad mapapansin na may kinalaman sa stroke. Marami kasi ang pwedeng dahilan ng pagsakit ng ulo. Halimbawa ikaw ay may menstruation, matagal na pagtutok sa internet, stress, at marami pang iba. Marami ring sakit ang naiuugnay dito na maaari mong taglay, isa na rito ang vertigo. Gayundin kapag may lagnat ka o masakit ang iyong ngipin ay kasamang sumasakit ang iyong ulo. Pero kung sa tingin mo ay walang dahilan ang pagsakit mo ng ulo, ito ay posibleng may kaugnayan na sa posibleng pag-atake ng stroke.

4.Panlalabo ng paningin. Isa sa mga senyales ng stroke na kailangan mong maagapan ay ang panlalabo ng mga mata. Kung biglang nagblurred ang paningin mo sa paligid, maaaring inaatake ka na ng stroke at importante na maagapan mo ito. Humingi agad ng tulong.

5.Pagkawala ng balanse. Isa sa delikadong sintomas ng stroke ay ang pagkawala ng iyong balanse, lalo na kung ikaw ay nasa daan at walang kasama. Kung ito ay iyong mararamdaman sa ganoong pagkakataon ay makakabuting tumawag agad ng pansin at tulong mula sa mga tao sa paligid.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here