Limang Paraan Para Makilala Ang Sarili

0
491

Geraldine Monzon

Geraldine Monzon; Writer in komiks/pocketbooks/newspaper/indie film
My motto in life is; Be stronger than your excuses. If you can't say it, write it.

Kilala mo na ba ang iyong sarili? Kung minsan akala natin ay kilala na natin ang ating sarili, pero may mga pagkakataon na lumalabas ang ating hidden personality. Ito ang ating inner identity. Kung minsan ay ikagugulat na lang natin kapag may nagawa tayong bagay na hindi natin akalain na makakaya nating gawin. Ito ay dahil may natatago pa tayong personalidad na hindi pa natin lubusang nakikilala. Narito ang limang paraan na maaari mong ikonsidera para makilala mo pa ng husto ang iyong sarili.

1.Alamin mo kung ano ang bagay na makapagbibigay sa’yo ng totoong kaligayahan. Maaaring materyal na bagay o isang pangyayari. Dapat ay kilala mo rin ang tao na makapagbibigay sa’yo ng tunay na kasiyahan. Kadalasan kasi ay naguguluhan tayo dahil sa pabago-bago nating damdamin at dahil rin sa maraming bagay na gumugulo sa isip natin. Pero kung bibigyan lang natin ng pagkakataon ang ating sarili na makapagmuni-muni, maiisip natin ang isang tao o bagay at kung sino o ano ang makapagpapangiti sa atin ay iyon ang tunay na nakapagpapasaya sa atin.

2.Sa pagdedesisyon mula sa maliit hanggang sa malaking bagay dapat din nating maintindihan ang ating sarili. May pagdedesisyon tayong nagagawa na hindi ang inner self natin ang nagpasya kundi mula sa dikta ng iba na pinakinggan ng mababaw na bahagi ng ating sarili. Kaya kung minsan ay nagsisisi ka kapag ikaw ay nagkamali dahil alam mo sa sarili mo na hindi talaga iyon ang desisyon mo deep inside. Kaya kailangan na matuto ka ring makinig sa sinasabi ng iyong natatagong sarili.

3.Dapat din nating matutunan kung paano natin makokontrol ang ating sarili. Kung may nais kang gawin, mararamdaman mo na parang may pumipigil sa’yo. Ito ang iyong inner self. Maaaring may dahilan kung bakit ka niya pinipigilan. Ang mababaw na bahagi kasi ng ating sarili ay madaling maakit sa kung ano lang ang nakikita ng mata at hindi nagbabase sa tunay na nararamdaman ng kalooban.

4.Ang haba ng ating pasensya at laki ng pang-unawa sa iba ay bahagi rin ng pagkilala natin sa ating sarili. Kailangan alam mo kung hanggang saan lang ang kaya mong ibigay  para sa isang tao at pagkakataon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo na maintindihan ang lahat.

5.Kung malaki ang pagmamahal mo sa isang tao, dapat na mas malaki ang pagmamahal mo sa sarili mo. Ang iyong limitasyon  ang siyang magtatakda ng iyong pagmamahal sa sarili. Kung nais mo na maunawaan ang pinakamalalim na bahagi ng iyong pagkatao , dapat mong maunawaan na kailangan mo itong bakuran mula sa mga negatibong elemento. f

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here