Limang halamang kayang maitaboy ang lamok

Magtanim ng mga halamang ito sa bakuran upang maitaboy ang lamok at maiwasan ang sakit na dengue.

1)Lavander plant

Ang halamang ito ay magandang kulay lilang bulaklak. Nagbibigay ng mas maaayos na hitsura at desinyo para sa inyong hardin o bakuran, mayron itong napakabagong amoy na kayang alisin ang lamok ng parehong oras.

2) Garlic plant

Ang epekto ng halamang ito ay maprotektahan ang inyong pamilya laban sa ibat ibang uri ng lamok.

3) Lemon Balm

Ang epekto nito ay hindi lang para mapigilan ang lamok, maaari din nitong akitin ang magandang insekto gaya ng bubuyog at paru-paro.

4) Basil plant

Ito ay nagsisimula sa isang matinding tungkulin bilang reppelant sa lamok, ang halamok ito ay nangangailan ng maraming tubig.

5) Rosemary

Ang halamang ito ay perpekto para sa tag-init I tropikal na klima. Mabuti ang rosemary para ipamahagi para sa mga likas na katangina nito sa pagpigil ng langaw at lamok.