Libra Monthly Horoscope (Oct. 2020 )

190

Pera

Ang panahon na ito ay pabor tungkol sa pananalapi at pamumuhunan ng isa’ng negosyo. Kung magagawa mo’ng mag-ipon ng pera ay mas mabuti, dahilan darating ang panahon na magagamit mo ito sa isa’ng pamumuhunan ng isa’ng malaki’ng negosyo at malaki ang kikitain nito. Kung wala ka nama’ng pera para sa pamumuhunan ay gawi’ng puhunan ang oras mo sa paghahanap ng paraan upang makakita ng malaki’ng pagkakakitaan. Ang positibo’ng kalagayan ng isipan ay ang magdadala sa iyo sa mga tao’ng mapapakinabangan ng iba’ng tao kapag ikaw ay nagkamali ng pagkilos.

Kalusugan

Ikaw ay mabilis lang mahawaan ng kahit na ano’ng sakit, kaya umiwas ka nalang sa mga tao’ng may mga malubha’ng karamdaman. Mas maganda kung sisimulan mo ang buwan na ito sa pag-inom ng mga nutritional supplement upang mapalakas muli ang iyo’ng immune system. Sumali sa mga gawai’ng nakakapag-relax ng iyo’ng katawan katulad ng sports. Makipagkita ng madalas sa mga tao’ng gusto mo upang manatili’ng masigla ang sarili. Huwag na huwag ka’ng gumawa ng kahit na ano para sa iba’ng tao.

Trabaho

Kung nagtatrabaho ka naman sa buwan na ito ay mapapalawak mo pa ang mga proyekto mo at mapapatahimik mo rin ang mga kritiko mo, salamat sa mabilis mo’ng pagkilos. Kumilos ng mayroo’ng tiwala sa sarili at para sa hinaharap. Ibigay ang lahat ng ambisyon mo saga proyekto mo at iwasa’ng gumawa ng napakataas na bakod para dito. Huwag pagdudahan ang sarili, mag-ingat lang sa mga tao’ng wala’ng iba’ng gusto’ng gawin kundi ang siraan ka, dahil kadalasan ay hindi nila ito ginagawa sa harapan mo kundi sa likuran. Kailangan mo’ng pag-aralan muli ang iila’ng ugali na mayroon ka na nakapagpigil aa iyo’ng umunlad.

Payo’ng Astrolohiya

Kailangan mo’ng ibigay ang lahat upang makapagpatuloy ka sa mga ginagawa mo sa lahat ng panig sa buwan na ito, at dapat mo’ng seryosohin ito hindi lang sa puro salita lang. Ibig sabihin nito ay hindi ka dapat makuntento sa pagpakita lang ng abilidad mo. Sapagkat kailangan mo’ng gawin ito ng seryoso. Oo nga’t mayroon ka’ng kakaiba’ng abilidad na maaari mo’ng magamit upang mapabuti ang buhay mo. Ito ang tumatayo bilang inspirasyon upang mabago ang mga bagay-bagay papunta sa landas na gusto mo’ng tahakin. ©PhilippineOne.com  2020

Pag-ibig

Ang impluwensiya ng planetang Venus ay napakalakas pa rin upang maaapektuhan ang pakikipag-ugnay mo sa kahit na sino’ng pinapahalagahan mo. Magbakasyon ka kasama ang minamahal mo at mag-enjoy kayo’ng dalawa. Kung wala nama’ng panahon para sa isa’ng bakasyon ay maglaan ng oras para sa isa’t-isa kahit nasa bahay lang kayo.

Compatible Signs: Gemini, Leo, Sagittarius at Aquarius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here