Libra Monthly Horoscope (Nobyembre, 2020 )

257

Suwerte

Ang matindi’ng paghihirap at kawalan ng pagpapahalaga ay parte na ng ati’ng buhay. Ito ay palagi’ng mangyayari kapag ang mga bagay ay hindi umaayon sa mga plano mo o sa inaasahan mo. Huwag mo’ng hayaan na ang mga ito ang maghahari sa iyo’ng damdamin. Ikaw ang dapat mag-kontrol dito na may kasama’ng pag-asa.

Pera

Hindi puwede’ng kumikita ka lang ng pera para sa lang sa mga kasiyahan. Kung wala ng laman ang bank account mo, ay subukan mo’ng ibenta kung ano’ng mayroon ka upang makapag-puhunan ka sa isa’ng negosyo. Huwag hayaan na ang pera mo ay nasa isa’ng tabi lang,  gamitin mo ito ng maayos katulad sa pagnenegosyo. Ang misyon mo para sa buwan na ito ay ang pag-balanse ng badyet mo kung paano magkaroon ng karagdaga’ng kita.

Kalusugan

Ang stress ay ang pangunahi’ng problema mo sa kalusugan para sa buwan na itk. Labanan mo ito agad kapag nararamdaman mo na ito. Kung hindi,  ay magkakaroon ito ng negatibo’ng epekto ang mga ginagawa mo. Imbes na gumawa ka ng hindi maganda,  ay dahan-dahan na pag-aralan na mabuti ang mga bagay-bagay upang maiwasan na makakilos ka ng hindi maganda sa salita man o sa gawa. Subukan mo’ng sumali sa mga gawain na makakatulong sa iyo na makahanap ng mga magagandanda’ng oportunidad upang magiging masaya ka naman kahit papaano.

Trabaho

Ayos lang naman kahit hindi mo nakukuha ang trabaho’ng pinapangarap mo. Subukan ang iba’ng lugar at subukan na maghanap ng trabaho na maaari ka’ng makasabay sa galaw ng mga kasamahan mo. Ang buhay ay hindi lang para sa trabaho,  ito ay nakalaan para sa mga tao’ng mahalaga para sa iyo,  kaya hanapin mo ang pinaka the best para sa iyo.

Pag-ibig

Ang age natin ay isa’ng numero lang para sa paglalambingan at at pagyayakapan. Subukan mo ri’ng mag-isip bata paminsan-minsan at ihiga ang ulo sa hita nito at pag-usapan ang lahat ng mva bagay na bumabagabag sa isipan mo.

Payo’ng Astrolohiya

Ang buwan na ito ay naka-marka ng marami’ng problema sa lahat ng panig. Hangga’t maaari ay maghanap ka ng mga bago’ng impormasiyon at mga ideya upang mapabuti ang sitwasiyon mo tungkol sa pananalapi. Kailangan mo’ng magpasensiya sa lahat ng bagay ngayon.

Compatible Signs: Gemini,  Leo,  Sagittarius at Aquarius

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here