Leo Weekly Horoscope, Nobyembre 23 – 29

346

Ngayon Lunes, ikaw ay malilito sa kung ano ba ang pipiliin mo kung ito ba ay gugustuhin mong maging organisado at malinis sa iyong kwarto o nanaisin mo bang gumawa ng isang sining na alam mong magiging makalat ang iyong paligid. Sinisira ng pagkamalikhain ang pagiging maayos. Maganda kung maibabalanse mo ang dalawang ito.

Ngayon Miyerkules, ang isang partikular na eclipse ay sinasabihan ka na tignan ang iyong mga plano sa hinaharap. Kung wala naman, ito ay parang nag mamaneho ka sa isang daan na madilim at walang patutunguhan. Mas mabuti kung ikaw ay mamimili ng destinasyon at mag-bago ng isip kung kinakailangan.

Ngayon Biyernes, maaaring ikaw ay nag-aalaga ng iyong mga anak at anak ng iba. Ngayon ay parang hindi ka nakakatanggap ng pasasalamat, at nanaisin mo na may isang tao na magsabi sayo na naa-appreciate niya ang iyong ginagawa.

Ngayon Linggo, maaaring magkaroon ng problema sa pagbabayad sa paaralan, o maaari mong trabahuhin ang pagkakaroon ng skolar

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here