Leo Monthly Love Horoscope, Agosto 2020

Ang araw ay papasok sa sign mo sa buwan na ito,  Leo! Ano ang ibig sabihin nito para sa iyo? Una sa lahat ay ito ang buwan ng kaarawan mo! Ito ang magiging dahilan kung bakit itrato ka ng mga tao na para’ng hari o reyna sa mga sumusunod na araw,  at kaya’ng-kaya mo’ng kunin ang kung ano ang gusto mo sa buhay! Ito na ang tama’ng panahon para itakda ang sarili para sa bago’ng landas kasama na ang malinaw na layunin kung papaano ka titingnan ng mundo para sa susunod na taon. Sana,  ay ttulungan ka ng kapareha mo ng buo’ng puso. Guato mo’ng madalas kayo’ng lumalabas ng kapareha mo o gumawa ng maganda’ng plano para sa kanya upang sumigla ulit ang relasyon niyo sa buwan na ito. Kung nakikitira ka sa bahay ng mga magulang mo,  ay maaari’ng magkaroon kayo ng kapareha mo ng krisis o problema sa relasyon niyo. Kung nasa isa’ng relasyon ka na,  ang kapareha mo ay maaari’ng gumawa ng mga isyu na magiging sagabal sa relasyon niyo. Kailangan mo’ng kumilos agad upang mapigilan kung ano man ang magiging problema ng relasyon niyo. Magiging mas mapapalapit ka pa sa mga dati’ng kaibigan o kakilala.

Kung single ka pa,  ay hindi ito ang tama’ng panahon para mag-pokus sa paghahanap ng pag-ibig at ito ang panahon para lang sa iyo’ng sarili. Ang panahon para sa pag-ibig ay darating din sa iyo,  subalit sa ngayon,  pasayin mo muna ang sarili mo,  at gawin mo ang lahat ng gusto mo para sa iyo’ng sarili.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here