Leo Monthly Horoscope Hunyo 2020

Pera

Kung may mga plano ka sa nakaraan upang mapabuti ang sitwasyon mo tungkol sa pera at kung sinusunodo ito na parang mula sa isa’ng lahat, at dapat nagsisimula na ito’ng may maganda’ng resulta sa buwan na ito. Kung wala ka namang ginagawa ng kahit ano pa man, ang panahon na ito ay ang maganda’ng pagkakataon upang gawin ito. Ang astral conjunction o pag-uugnay ng astral na ito ng iyong astrological sign ay lubha’ng pabor para sa malalaki’ng proyekto tungkol sa pera. Isa’ng maganda’ng surpresa ang maaari’ng naghihintay sa iyo sa katapusan ng buwan na ito at kung kikilos ka ng may kasigasigan at manatili’ng umaasa tungkol sa pagpapabuti ng iyo’ng pananalapi.

Kalusugan

Ang buwan na ito ay lubha’ng paiba-iba kung ang pangkatawan na kalusugan ang pag-uusapan. Maari’ng minsan ay makakaramdam ka ng panghihina. At sa pagpasok pa lang sa buwan na ito ay dapat gumawa ka ng kahit na ano’ng plano para sa mga bagay na gusto mo’ng makamit sa pagkakataon na ito at subukan mo’ng abutin ang mga ito. Ito ay makakatulong sa iyo na mapanatili ang tama’ng antas ng pagganyak, at makakatulong din ito sa iyo na makalimutan ang sobra’ng pagoda.

Career

Kung nagtatrabaho ka na man sa buwan na ito, ang naaayon na panahon ay magsisimula simula pa lamang sa una’ng draw ng buwan at kung susundin mo ang mga ideya ng may katapangan at wala’ng takot na bumagsak. Kung hindi ay dapat matakot ka na gumawa ng kahit na ano sa panahon na ito na maaari’ng mapalad sa paggawa ng anyone. Gayun pa man, huwag ka’ng gumawa ng kahit ano ng hindi man lang nag-iisip at gagamitin ang lahat ng mga aspeto ng iyo’ng proyekto ay maisaalang-alang. Hayaan ang mga tao’ng naiinggit at nagpuprotesta na magtsismis. Ang resulta nito ay makakatanggap ka ng pasasalamat sa pagsasakatuparan ng mga ideya mo at magpapatahimik din ito sa mga kritiko.

Ang payo ng Astrolohiya

Sa buwan na ito, sa kabila ng kabuoha’ng paghihirap at pananatili ng kagipitan sa pera, at umaasa lang sa mga malalapit na kamag-anak ay nagbibigay sa iyo ng kasiyahan. Lalong-lalo na kapag makakakilala ka ng mga tao’ng gusto mo. Mataas ang tingin mo para sa mga tao’ng makakatulong sa iyo kapag ang pinaghirapan mo ay bumagsak. Makikipagkilala ka lang sa mga tao’ng may maibibigay says; payo man o tiyak na tulong.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here