Leo Compatibility

Ang Leo love compatibility ay gumagana rin sa iba’ng sign na pagmamay-ari ng hanging o apoy bilang elemento nila. Kapag nagmamahal ang isa’ng Leo, siya wala’ng kasing sigla, sobra’ng maaalalahanin sa kapwa, palagi’ng lumalabas, kung gusto mo’ng gumala ay pwede mo’ng lapitan ang isa’ng Leo. Ang mga signs na nababagay Kay Leo ay Aries, Gemini, at Libra

Leo at Aries

Ang Leo at Aries compatibility ay mas lalong uusbong dahil sa pag-ibig at pagkahalina sa isa’t-isa. Ang zodiac love match ng dalawa ay totoo’ng wala’ng makakapantay na magkapareha dito dahil sa kanila’ng maapoy na damdamin para sa isa’t-isa. Dahil sa likas na nakakapagsigla ang magkapareha’ng Leo at Aries , ang kanila’ng relasyon ay puno ng masasaya at malulungkot na damdamin na maaari’ng makasira sa kanila’ng relasyon o hindi kaya’y magkakaroon ng masigla at nakakatakot at malakas na pakiramdam para sa romansa at pag-ibig.

Leo at Gemini

Ang Leo at Gemini ay nagbabahagi ng isa’ng masaya’ng relasyon. Palagi sila’ng masigla at positibo sa buhay. Ang Gemini ay isa’ng matalino at dahil dito, nagugustuhan niya ang pagbabago at pagpapasya ng isa’ng Leo hinggil sa natatamo nito sa kahit na ano’ng gusto nito’ng gawin sa buhay. Gayon pa man, maaari’ng may mangyayari’ng pagtatalo sa dalawa kapag napansin ng Gemini na si Leo at gusto’ng maghari-harian sa kanila’ng relasyon, ibig sabihin nito at ito palagi ang nasusunod sa kanila’ng relasyon.

Leo at Libra

Sa panlabas na anyo, ay may malaki’ng posibilidad na ang pagsasama ng Leo at Libra ay maaari’ng uusbong pa sa wala’ng katulad na romansa dahil mayroon sila’ng kalidad na pupuri sa isa’t-isa. Ang Leo naman kapag kasama niya ang isa’ng Libra ay pagsasamahin nila ang kanila’ng emahinasyon, palagi sila’ng gumagawa ng mga palasyo sa hangin kasama na rito ang nakakalito at nakakalimutan na pagkahalina sa isa’t-isa. Hindi ibig sabihin nito ay hindi na nila pupunan ang kakulangan para sa isa’ng relasyon, dahil kadalasan ang relasyon ng isa’ng Leo at Libra ay hindi magtatagal kapag hindi nila ito naaalagaang Mabuti.

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here