Labis siyang mababalisa at di mapapakali kapag dika nakakausap,gawin at subok na ito