Kunin ang Sinampay bago Dumilim

Maraming kababalaghang maaaring mangyari kapag gumabi na lalo na iyong wala kang maaninaw na liwanag maliban na lang sa liwanag na nagmumula sa liwanag ng buwan. Para kasing sa kadilimang iyon ay mayroong kapahamakan na maaaring mangyari at maaaring hindi mo iyon magawang maligtasan.

Kaya nga habang maaari dapat bago gumabi ay nasa loob ka na ng inyong bahay dahil ‘yan ang pinakaligtas na lugar para sa’yo. Kapag nasa liwanag ka ay makapagbibigay ‘yan ng proteksypn sa’yo laban sa masasamang tao at sa masasamang elemento na nasa paligid mo. Ang mga nilalang kasing may masasamang layunin ay pirming nagtatago sa dilim kaya importante na pakatandaan mo ‘yan dahil kung hindi ay mapapahamak ka.

Huwag na huwag mong kalilimutan na kunin ang sinampay mo kapag sumapit na ang dilim dahil baka may masamang mangyayari.Pwedeng manakaw ang sinampay mo. Ngunit hindi lang ang tao ang maaaring gumawa noon, pati na rin ang mga elementong hindi natin nakikita. Kung panloob nga ang maiiwanan mo at talagang magustuhan ka niya ay maaari niyang gamitin ang kasuotan mo para maangkin ka niya. At maaari mo in siyang maging bisita kaag tulog ka na dahil mayroon na siyang paraan para ikaw ay masundan.

O, gugustuhin mo bang mapahamak ng ganito?

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here