Bakit puro reklamo ang Pinoy?

Ang Komentaryo June 16 ay base lamang sa opinyon ng manunulat na si Maria Angela Gonzales. 

Sa aking palagay, ang tunay na iniidolo nating mga Pilipino ay si Juan Tamad. Hindi man siguro lahat pero karamihan sa atin. Kung ang hinahangaan naman kasi natin ay ang mga Super Heroes tulad ni Superman, Batman at kung sinu-sino pa, tiyak na hindi lalaganap ang kriminalidad dito sa ating bansa dahil marami ang magtatanggol sa ating bayan. Kaya nga lang, bakit ba marami ang gumagawa ng krimen?

Ang aking sagot, dahil sa kanilang katamaran.

Marami naman kasing trabaho kung maghahanap lamang. Kung hindi magiging mapili. Kaya nga lang, dahil tayong mga Pilipino ay puro reklamo, natatanggal sa trabaho o kaya naman ay nagre-resign.

Hindi naman masama ang mag-resign lalo na kung hindi na nagiging makatwiran sa’yo ang iyong employer, kaya nga lang, kung ikaw ay napagalitan dahil din sa kagagawan mo, malupit ka. Hindi mo man lang kasi inisip ang pamilya mo na magugutom kapag nawalan ka ng trabaho. Mabuti sana kung ikaw ang tipo na kapag nawalan ng trabaho ay may ibang kumpanya na kukuha, paano naman kung wala?

Ang sagot, ang pagkakamaling nagawa mo ay dadagdagan mo pa ng isang pagkakamali. Ito siyempre iyong paggawa ng kasamaan sa’yong kapwa.

Aminin mo man o hindi, kaya may mga nagnanakaw at pumapatay ay dahil kailangan nila ng pera. Nagugutom sila at kung hindi sila gagawa ng masama sa kanilang kapwa, ay mamamatay sila sa gutom. At kung inakala mong ang mga mahihirap lamang ang gumagawa ng ganitong kasamaan, nagkakamali ka, dahil maging ang mayayaman mismo ay hindi kuntento sa kanilang kilalagyan. Mas gusto nilang madagdagan pa ang kaban ng kanilang kayamanan.

Kaya, ang sagot sa tanong na, bakit puro reklamo ang Pinoy? Hindi lamang dahil sa katamaran kundi dahil hindi rin tayo marunong makuntento.

Sa simpleng katamaran natin, maaari tayong maging miserable habambuhay. Paano naman kasi tayo, aasenso kung magiging tamad ka? Kung hindi ka kikilos ng maayos tapos ang gagawin mo, ipapasa lamang sa iba ang trabaho na dapat ikaw ang gumagawa. At dahil likas din sa ating mga Pinoy ang pagiging ma-pride, agad-agad tayong magdedesisyon na lalayasan natin ang kumpanyang pinapasukan natin.

Kung puro reklamo ang mga Pinoy, sana ay may panahon din tayong makapag-isip kung ano ang maganda nating gagawin sa ating mga sarili at sa mga taong umasa sa atin. Kung kasipagan naman kasi ang pairalin natin, siguradong hindi tayo kailanman maghirap.

Subukan mo rin sanang makuntento sa kung ano ang mayroon ka para hindi ka na makapag-isip ng masama para lalo kang yumaman. Dahil kahit gaano ka pa kayaman kung gumawa ka naman ng kasamaan, siguradong ikaw ay mapaparusahan din. Hindi lang ng batas ng tao kundi pati ang batas ni God.

O, hindi ka pa rin ba kuntento sa buhay mo?

 

Ikaw may idadagdag ka bang opinyon sa Komentaryo June 16?

More Dear Maria

More K-Pop

More Movie Reviews

More Beauty and Health

More Beauty Pageants

More Commentary

More Politics

More OFW

More Tanong mo Sagot ko