Wednesday, March 20, 2019

Kapangyarihan

KILALANIN ANG BAWAT ANIMAL ZODIAC SIGNS

Version:1.0 StartHTML:000000251 EndHTML:001076661 StartFragment:001008167 EndFragment:001076449 StartSelection:001008392 EndSelection:001076449 SourceURL:https://outlook.office365.com/owa/?realm=philippineone.com&exsvurl=1&ll-cc=4105&modurl=0 Mail - info@philippineone.com Ang Earthly Branches ay nakatalaga sa mga oras sa loob ng isang araw. Ang bawat hayop ay nakaugnay sa isang oras,...

5 AMAZING FACTS TUNGKOL SA CHINESE ASTROLOGY

Bahagi na ng Chinese culture ang Chinese Zodiac. Katunayan, kapag sinabing zodiac signs, kaagad itong nauugnay sa Chinese astrology. Ngunit ang katotohanan ay may dalawang uri ng astrology—ang Western...

3 SIMPLENG PARAAN UPANG BUKSAN ANG THIRD EYE

Ang tinatawag na “third eye” ay nagsisilbing invisible eye natin upang makita ang mundo sa ibang perspektibo. Nagbibigay ito ng mas malalim na “kahulugan” at persepsiyon sa...

ALAMIN KUNG SAAN MATATAGPUAN ANG 7 CHAKRA NG PLANET EARTH

Nabanggit ko na sa mga nagdaang article ko dito sa PhilippineOne Kapangyarihan ang ilang pagkakatulad ng planet Earth at tao.             Tulad ng planet Earth, ang...

PALAKASIN ANG PINEAL GLAND, SUSI SA PAGIGING ISANG PSYCHIC

Bagama’t may mga tinatawag na inborn psychic, technically speaking, lahat tayo ay psychic by nature; bagama’t sadyang may ilan na malakas ang kanilang ability kahit wala pa...

AYON SA MGA SIYENTIPIKO, PILIING MABUTI ANG MGA PINAKIKISAMAHAN DAHIL NA-ABSORB NATIN ANG KANILANGE...

Lahat tayo ay isang uri ng enerhiya. Pati ang mga iba’t ibang uri ng emosyon ay mga energy forms; at ilang mga tao ay nagtataglay ng negative...

NAGIGISING KA BA SA MGA ALANGANING ORAS? ALAMIN ANG LIHIM NA KAHULUGAN AT KAUGNAYAN...

Nangyayari ba sa inyo na kahit anong lalim o himbing ng tulog ninyo, bigla na lamang kayong maaalimpungatan o magigising sa mga alanganing oras tulad ng 9:00 P.M.-11:00 P.M. 11:00...

MGA LUCKY ITEM BOOSTER NA MAGAGAMIT UPANG DUMOBLE ANG IYONG SUWERTE

Alinsunod sa prinsipyo ng Feng Shui, may mga bagay o gamit na "malas", at mayroon din namang masuwerte.     Sa tulong ng paggamit ng mga masusuwerteng kagamitan, magagawa...

ANG LUCKY COLOR NG BAWAT ANIMAL SIGNS

Ayon sa prinsipyo ng Feng Shui, masuwerte ang pagsusuot ng mga kasuotan at accessories at paghahalo sa home interior design ng mga specific lucky color upang ma-attract...

MGA SIMPLENG LOVE RITUALS (GAYUMA) MULA SA IBA’T IBANG BANSA NA MAGAGAMIT UPANG MAPAIBIG...

Bawat bansa ay may sariling kultura, at bahagi ng bawat kultura ang paniniwala sa mahika.         Aking iisa-isahin ang ilan sa mga epektibong love...