Thursday, March 21, 2019

Kapangyarihan

Kapangyarihan: Ang 2 mukha ng bawat Zodiac Sign

Masusumpungan sa astrology ang ilang praktikal na kaalamang makatutulong sa pagtuklas ng ating pagkatao, gayundin na rin sa ispirituwal na aspeto. Tayo ay maihahalintulad sa isang barya na may dalawang mukha. Bawat...

Kapangyarihan June 2: Astrology Forecast for June 2018

Naghatid sa atin ng napakaraming pagbabago o shifts ang buwan ng Mayo. Ilan dito ay ang muling pagpasok ng planet Uranus sa Taurus sa loob ng 84 years. Ang lahat ay...

Kapangyarihan: Paraan para matupad ang wish

  Noong unang panahon pa man, ang mga tao ay sumasangguni na sa mga fortune teller upang alamin ang itinakda sa kanila ng kapalaran. Isang fortune telling test ang aking inihanda upang malaman mo...

Kapangyarihan: Ang apat na powerful Zodiac Signs

Bawat Zodiac ay nagsasabi ng ilang insight sa katauhan ng mga taong nasa ilalim nito. Ngayon ay kikilalanin natin ang apat na pinakamakapangyarihan at maimpluwensiyang zodiac signs. Aries – March 21st to...

Kapangyarihan : Alamin ang dahilan kaya ka naaalimpungatan

Tunghayan mo ang Kapangyarihan May 29.   Laging may kakaibang paraan ang universe upang maghatid sa atin ng subliminal messages. Hanggang ngayon, hindi pa rin natin lubos na nauunawaan ang hiwagang...

Kapangyarihan : Signs na parating na ang iyong Soulmate

Maituturing na biyaya ang isang paparating na pag-ibig. Karamihan sa atin ay masyadong attachedsa three-dimensional world na ating ginagalawan kaya nakakalimutan na ang spiritual world at mga subliminal messages na ipinahahatid sa atin ng universe. ...

Kapangyarihan: Ang iyong personalidad at hugis ng kamay

Alam mo ba na ang hugis ng iyong kamay ay makapagsasabi ng iyong personalidad? Ginagamit ang pagbasa sa hugis at guhit ng palad sa Chinese Medicine upang matukoy ang...

Kapangyarihan: Paraan para mapaibig si Labs

Bawat zodiac ay may natatangi o unique na pangangailangan upang ma-satisfy siya sa isang relasyon. Narito ang ilang bagay na dapat ikonsidera upang mapaibig mo ang isang tao batay sa kanyang zodiac sign. ARIES Ang isang Arien...
video

Kapangyarihan May 25: Reiki To Attract Money

Palalakasin at gagawing balanse ng ating reiki session ang iyong energetic system upang maging magaan ang pasok ng pera sa iyo. Aayusin ng ating reiki session ang mga isyu...

Signs na siya ang tadhana mo

Sadyang mahiwaga ang pamamaraan ng universe. Marami itong masalimot na sistema at kagila-gilalas na paraan upang ihatid ang kaniyang mensahe. Isa sa pambihirang paraan ng universe ay kung paano niya ihahatid...