Wednesday, January 23, 2019

Kapangyarihan

Kapangyarihan on philippineone.com

Kapangyarihan: Ang taglay ng mga puno

Huwag na huwag mong palalampasing basahin ang Kapangyarihan April 14…         Stress ka na ba? Marami ka bang kinikimkim na hinanakit sa buhay? Marami ka bang unresolved issues at hang-ups? Bakit hindi...

Kapangyarihan: Ang 12 Batas Ng Universe

Ang buong universe ay may sinusundang labindalawang batas o 12 Universal Laws. Ang kaalaman sa mga batas na ito ay magsisilbing gabay mo  para manalo sa laro ng buhay. Ang Universal Laws ay may tuwirang epekto...

Kapangyarihan : Damahin Ang Healing Energy

Tunghayan mo sa Kapangyarihan April 13 ang tungkol sa…  Ang uniberso o universe ay binubuo ng dalawang bagay: enerhiya at matter. Natuklasan ni Albert Einstein na ang enerhiya at matter ay may magkatulad...
Kapangyarihan April 12

Kapangyarihan : 5 Prinsipyo ng Kasaganahan

Sa Kapangyarihan April 12 ay sinasabing higit na nakararami sa atin ay naghahangad ng kasagahan sa buhay. Ang pagkakamit ng kasaganahan sa buhay ay nakabatay sa limang prinsipyo. Ito ang...
feng shui on philippineone.com

Kapangyarihan : Feng Shui tips para sa mga single

Hindi man lahat, pero karamihan sa mga single ay nangangarap na magkaroon ng love life at ma-experience ang saya, kilig, at excitement na hatid nito.         Alam mo ba na makatutulong ang Feng...
feng shui on philippineone.com

Kapangyarihan : Feng Shui Tips Para Sa Iyong Love Life

Ang pagkakaroon ng lovelife at pagmi-maintain nito ay kinakailangang paglaanan ng tamang atensiyon, panahon at emosyon. Kailangan ang wastong pag-unawa sa kapareha at tiyaking hindi mawawala ang init at excitement sa inyong pagsasama. Narito ang...

Ang Iyong Compatible at Incompatible Animal Signs

Ayon sa mitiloyihang Tsino, may labindalawang hayop na sumalubong kay Buddha nang ang huli ay umakyat sa Nirvana. Ang 12 hayop na ito ay may pinangangalagaang mga taon. Ang...
Kapangyarihan April 6

Kapangyarihan: Kahulugan ng mga kulay ng Aura

Lahat ng bagay na may buhay o living things tulad ng tao, hayop, at halaman ay naglalabas ng aura. Ang ibang mga bagay na  walang buhay o non-living things tulad ng mga...

Kapangyarihan: Ang Hiwaga Ng Musika

Kapag tayo ay may dinaramdam, lagi tayong nakakarinig ng kanta o musika na para bang umaangkop sa nararamdaman mo at parang tinutukso ka pa sa mga pinagdaranan mo.  Hindi ito...

Kapangyarihan: I-reprogram ang iyong DNA

Natuklasan ng mga siyentipiko mula sa Russia sa kanilang isinagawang pananaliksik na ang DNA ng isang tao ay kayang manipulahin o i-reprogram ayon sa iyong kagustuhan sa simpleng pagdikta o pag-utos...