Tuesday, September 17, 2019

Kapangyarihan

9 NA URI NG BODY PAIN NA MAY DIREKTANG KAUGNAYAN SA ATING EMOTIONAL STATE

Napaka-hectic na ng buhay ngayon, hindi katulad noong araw na payak at simple lamang. Masyado nang maraming iniisip at inaalala ang mga tao na siyang pangunahing dahilan ng stress...

KONTRAHIN ANG PAGTANDA NG ITSURA SA TULONG NG TEKNIK NA ITO

Lahat ng living things ay dumaraan sa pangunahing yugto ng buhay—pagkabata, pagtanda, at kamatayan. Ang ating pisikal na katawan ay patuloy na nagbabago hanggang sa huling sandali...

Ang Sigil Magic

Isa ang Sigil sa pinakakaraniwang uri ng mahika na makikita natin sa modernong panahon. Ang Sigil Magic ay isang uri ng art o sining na gumagamit ng mga simbolo...

MGA SIGNS NA TOTOONG NAGMAMAHAL ANG ISANG TAO, AYON SA SIYENSIYA

Ayon sa isinagawang clinical study tungkol sa subject na “falling in love”, napatunayan na ang utak ng isang taong tunay na in love o nagmamahal ay nag-iiba ng composition at...

MGA PALATANDAAN NA KINOKONTROL KA NA NG DEMONYO

Totoo ang mga demonyo, kung papaanong totoo ang pag-iral ng mga Anghel. Katunayan, malaking porsiyento ng panahon ni Hesus sa lupa bilang mangangaral ay nakaugnay sa pagpapalayas...

Kapangyarihan: Magic Levitation

Ang levitation o paglutang sa ere ay isang klase ng tricks na labis na nagpapamangha sa lahat nang nakakapanood.  Ang magic levitation ay ginawang popular ni David Copperfield na sumikat dahil sa  kanyang mga impressive tricks. Ngunit, ang magic levitation na ating tatalakayin...

Mga Suwerteng Makita Sa Umaga

Kung gusto mo raw suwertehin ka sa buong maghapon, dapat sa umaga pa lang ay makuha o masalo mo na ang suwerte. Pero anu-ano nga ba ang mga bagay...

SUBUKAN ANG KAPANGYARIHAN NG LOVE FREQUENCY

Lahat ng bagay sa mundo ay isang energy; at bawat energy ay nagba-vibrate sa isang specific energy frequency. Depende sa uri ng energy frequency, ang mga frequencies...

SIMPLENG PARAAN UPANG MAKALIKHA NG GOOD KARMA

Bahagi ang karma ng 12 Batas ng Universe.   Upang malaman kung ano-ano ang batas ng universe at paano mo ito magagamit upang magkaroon ng maunlad at mapayapang pamumuhay, i-click lamang...

KONTRAHIN ANG MGA KAMALASAN SA BUHAY SA TULONG NG MGA TIPS NA ITO

Ang positive energy at negative energy ay nasa paligid lamang. Bawat matter na matatagpuan sa universe at sa mundong ito ay isang energy field na konektado sa Creator or the...
error: Content is protected !!