Wednesday, January 23, 2019

Kapangyarihan

Kapangyarihan: Ritwal para maka-move on

Alam nyo ba ang tinatawag na etheric cord na nagkokonekta sa iyo sa lahat ng bagay sa mundo?  Ang etheric cord ay isang invisible cord  na  naggagapos sa’yo sa anumang...

Kapangyarihan July 14: Teleportation, posible ba?

Maraming mahihiwagang phenomenon ang nagaganap sa mundo, at isa na rito ang teleportation. Ang teleportation ang isang theoretical na paglipat ng matter o energy mula sa isang lugar, patungo sa kabilang distansiya o direksiyon, in physical space and form. Tunay na kagila-gilalas,...

Kapangyarihan : Tips para malabanan ang negative energy

Ang positive energy at negative energy ay nasa paligid lamang. Bawat matter na matatagpuan sa universe at sa mundong ito ay isang energy field na konektado sa Creator or the Source, o sa religious aspect, ito ay tinatawag na Deus...

Kapangyarihan : Law of Attraction Exercises

Tunghayan ang Kapangyarihan Agosto 2. Sino nga ba ang hindi naghangad na matupad ang inaasam sa buhay? Materyal man ito o may kinalaman sa emotional aspect, lahat tayo ay nangangarap na maging...

Kapangyarihan Agosto 17: Top 4 Paranormal Myths

Tunghayan ang Kapangyarihan Agosto 17. Kapag narinig mo ang salitang paranormal, ano ang unang pumapasok sa isipan mo? Ang mundo ng paranormal ay daigdig ng mga hindi maipaliwanag. Bawat kakaibang pangyayari ay pilit...

ESOTERICISM 101

  Ang pag-aaral ng paranormal ay isa ring Science. Ito ay sistematiko na may sinusunod na formula, patterns, at terminology. Ang mga katuruang paranormal at mahiwaga ay tinatawag na esoteric teaching o esotericism. Ang esoteric o esotericism ay nangangahulugang “malalim na pag-unawa sa...

ANO ANG POSIBLENG ITSURA NG MGA EXTRATERRESTRIAL BEINGS O ALIENS

Bagama’t wala pa ring solidong patunay sa pisikal na itsura ng mga isang extraterrestrial being maliban sa mga popular nilang representasiyon sa ilang sci-fi movies, naglabas ang mga siyentipiko ng...

5 SIMPLENG PARAAN UPANG MAPATAAS ANG IYONG FREQUENCY AT VIBRATION

Lahat tayo ay isang uri ng energy form.   Bilang isang enerhiya, bawat isa ay naglalabas ng frequency at vibration.   Mahalagang mapataas ang lebel ng ating frequency at vibration upang...

Ang Iyong Compatible at Incompatible Animal Signs

Ayon sa mitiloyihang Tsino, may labindalawang hayop na sumalubong kay Buddha nang ang huli ay umakyat sa Nirvana. Ang 12 hayop na ito ay may pinangangalagaang mga taon. Ang...

Kapangyarihan: Paraan para matupad ang wish

  Noong unang panahon pa man, ang mga tao ay sumasangguni na sa mga fortune teller upang alamin ang itinakda sa kanila ng kapalaran. Isang fortune telling test ang aking inihanda upang malaman mo...