Wednesday, January 23, 2019

Kapangyarihan

MGA PARAAN UPANG MAKIPAG-UGNAYAN SA MUNDO NG MGA PATAY, IBUBULGAR! (Part 1)

Tunay na hindi madali, at delikado, ang pakikipag-ugnayan sa mga nilalang sa dako pa roon. Ngunit ang katotohanan, lahat tayo ay may kakayahang gawin ito; at ito ay hindi imposible!

MANDELA EFFECT: NABUBUHAY NGA BA TAYO ISANG ALTERNATE REALITY

Pamilyar ba kayo sa phenomenon na Mandela Effect?         Ang Mandela Effect ay nagaganap kung ang isang pamilyar na pangyayari na tinatanggap ng lahat ay...

TOTOO NGA BA ANG PSYCHIC HEALING? ALAMIN ANG SIYENSIYA SA LIKOD NG ENERGY AT...

Para sa Part 1, i-click ang link: https://philippineone.com/totoo-nga-ba-ang-psychic-healing-alamin-ang-siyensiya-sa-likod-ng-energy-at-chakra-healing/ Sa tulong ng mga eksperto sa...

TOTOO NGA BA ANG PSYCHIC HEALING? ALAMIN ANG SIYENSIYA SA LIKOD NG ENERGY AT...

Ang psychic healing ay nakapaloob sa konsepto na ang lahat ng bagay (matter) sa buong universe ay isang uri ng enerhiya. Sa tulong ng psychic healing, magagawang matugunan ang...

ANG KAHULUGAN NG IYONG LIFE PATH NUMBER SA MISYON MO SA BUHAY, ALAMIN! (Part...

Ating tinalakay sa Part 1 ang kahalagahan ng pag-alam sa life path number kung nais mong matuklasan ang iyong purpose sa mundong ito, pati na rin ang iyong...

PARAAN UPANG MALAMAN ANG IYONG LIFE PATH NUMBER AT NANG MATUKLASAN ANG IYONG MGA...

Sa Part 1, ating tinalakay ang kahalagahan ng pag-alam sa iyong personal life path number.           Para sa Part 1, i-click ang link: https://philippineone.com/life-path-number-susi-sa-pagtuklas-sa-iyong-natatanging-kakayahan-potensiyal-at-kapangyarihan-part-1/

LIFE PATH NUMBER: SUSI SA PAGTUKLAS SA IYONG NATATANGING KAKAYAHAN, POTENSIYAL, AT KAPANGYARIHAN! (Part...

Bakit ka naririto sa daigdig? Ano ang purpose ng iyong buhay?          Marahil minsan ay naitanong mo na rin ang katanungang ito sa iyong sarili.

MGA KATANGIAN NG ISANG INBORN TOXIC PERSON, ALAMIN!

May mga taong tila ang gaang-gaang kasama. Sila yaong mga taong titigan mo pa lamang ay masi-sense na ang kaniyang positive aura at mahahawa ka sa kaniyang positive vibes.

PAANO MALALAMAN KUNG ANG ISANG GAMIT AY ISINUMPA AT MAY KAKABIT NA KAMALASAN

Karaniwan na ang paggamit ng mga bagay upang makapaghatid ng sumpa o kamalasan sa isang tao. Ang mga black magic practitioner ay karaniwang gumagamit ng manika, kuwintas, at iba pang...

TOTOO NGA BANG MAY DIYOS?

Alam ba ninyo na kung ang gravitational force ng universe ay lumakas ng kahit 0.1 % lamang sa kasalukuyang puwersa nito, ang buong universe ay magku-compress sa isang malaking...