Sunday, December 15, 2019

Kapangyarihan

MGA GAWAING MAKAPAGPAPABABA NG IYONG ENERGY FIELD AT FREQUENCY

Ang taong may pagpapahalaga sa kaniyang sarili ay hindi gagawa ng mga bagay na makasisira sa kaniyang dignidad at buong pagkatao. Alam niya kung paano irespeto ang...

SAND READING: TEKNIK NG PAG-ALAM SA KAPALARAN GAMIT ANG BUHANGIN

Ang sand reading ay pinapaniwalang isa sa pinakamatandang pamamaraan ng panghuhula na nagmula pa sa mga tribo na matatagpuan sa India at North America. Hinahagod ...

MGA RITUWAL NA PAMPASUWERTE, SUBUKAN NA!

Napakadali lamang ng mga spells at ritual na aking ibabahagi.         Ang mga spells at ritual na ito ay dapat gawain sa loob ng 14...

POSITIVE AFFIRMATION: SEKRETO UPANG MATUPAD ANG ANUMANG HANGARIN SA BUHAY

Ang affirmations ay nasa anyo ng maiksing panalangin kung saan sinasambit mo ang mga bagay na gusto mong maganap sa iyong buhay. Mas nagiging malakas ang epekto ng mga positive...

MGA SIMPLENG FENG SHUI TIP PARA MAGKA-LOVE LIFE

Ang pagkakaroon ng lovelife at pagmi-maintain nito ay kinakailangang paglaanan ng tamang atensiyon, panahon, at emosyon. Kailangan ang wastong pag-unawa sa kapareha, at tiyaking hindi mawawala ang init...

Good Vibes O Pampasuwerte?

Ano nga ba ang tunay na nakapagbibigay ng magandang buhay sa isang tao, ang pagkakaroon niya ng good vibes o ang paniniwala niya sa mga pampasuwerte? Kahit pa nasa...

MGA FENG SHUI TIP PARA MAGING MASUWERTE SA TRABAHO

Gusto mo bang i-improve ang iyong productivity at kasiyahan sa trabaho? Oras na para i-feng shui mo ang iyong workplace.         Narito ang ilang basic...

MGA PARAAN UPANG MA-INVOKE ANG PRESENSIYA NG MGA ANGHEL SA INYONG TAHANAN

Pamilyar ba kayo sa mga tinatawag na Lightworkers? Silla ang mga special beings na nagi-exist sa labas ng ating three-dimensional realm. Bagama’t tila bago sa pandinig ang...

ANG 6 NA ZODIAC SIGN NA MAKARARANAS NG MATINDING PAGBABAGO SA 2020

Bagong taon, bagong buhay ika nga.         Sino-sino nga bang signos ang makakaranas ng malakihang pagbabago o pag-ikot ng gulong ng kapalaran sa 2020?

ANG SUWERTENG HATID NG WATER FOUNTAIN SA NEGOSYO

Ang flowing water ay itinuturing na powerful feng shui element na humihikayat ng masagana at maunlad na kabuhayan at kita. Maglagay ng kahit maliit...
error: Content is protected !!