Monday, October 22, 2018

Kapangyarihan

BAHAGI RIN NGA BA NG PLANO NG DIYOS ANG MGA EXTRATERRESTRIAL BEINGS? ANG PAGKAKATUKLAS...

Ang pagkakatuklas ng intelligent aliens o extraterrestrial ay tunay namang nakagigimbal sa lahat ng aspeto, lalo na sa mundo ng relihiyon.          Isa sa pinakamaapektuhan ng nasabing senaryo ay ang...

ANG MGA DALIRI SA INYONG KAMAY AY MAKAPAGSASABI NG IYONG ENERGY LEVEL

Lahat ng bagay sa buong observable universe at Earth ay isang uri ng energy field. Ang mga energy field na ito ay bahagi ng isang mas malaking energy source...

NAGTATAGLAY KA BA NG PINAKA-KAKAIBANG PERSONALITY TYPE? ALAMIN KUNG IKAW AY ISANG INFJ

Tayo lahat ay natatangi sa ating sariling kaparaanan. Ngunit, hindi maitatanggi na may mga tao na sadyang angat o naiiba sa karaniwan. May mga taong nagtataglay ng superhuman powers...

MGA KATANGIAN NG ISANG TAONG INDIGO (INDIGO CHILD/ADULT)

Narinig na ba ninyo ang katawagang “indigo child”? Ang Indigo Child ay maituturing na bahagi ng upgraded blueprint ng sangkatauhan. Nagsimulang lumabas ang mga taong Indigo noong dekada 70....

MGA PALATANDAAN NA ANG IYONG KALULUWA AY DUMARANAS NG SPIRITUAL DEATH

Ang ating kaluluwa ay katumbas ng ating kamalayan o consciousness, paraan ng pamumuhay, personalidad, at pananaw sa buhay. Ito ang ating kabuuan sa three-dimensional realm na ating ginagalawan. Para sa...

BAKIT MAHALAGANG MAGKAROON NG HIMALAYAN SALT LAMP

Kamakailan ay nauuso ang Himalayan salt lamp. Ang pagkakaroon nito ay hindi lamang isang fad dahil na rin sa taglay nitong mga benepisyo. Bukod sa pagiging decorative, ang Himalayan salt...

ANG KAPANGYARIHANG TAGLAY NG MGA KULAY

Ang paggamit ng healing power ng mga kulay ay nakapaloob sa prinsipyo ng color therapy o chronotherapy. Ang pitong kulay ng rainbow ay nakapagpapabuti at nakapagbabalanse ng kalagayan ng...

ANG SCIENCE OF MANTRA: PAANONG ANG SAGRADONG TUNOG NA ITO AY MAKAPAGPAPAGALING NG ATING...

Taglay ng Mantra ang sagradong hiwaga ng spiritual world. Karaniwang ginagamit ang mantra upang i-attract ang positive energy at kasaganaan, at magdulot ng kagalingang pisikal, mental, at espirituwal.          Para...

SINO ANG 144,000 KATAO NA NABANGGIT SA BOOK OF REVALATION, CHAPTERS 7 AT 14

Unti-unti nang nagaganap ang mga hula sa Book of Revelation tulad ng materialism, consumerism, mass control, at iba’t iba pang uri ng karahasan.         Kung babasahin ang Book of...

SINABI NG MGA SIYENTIPIKO NA HINDI NAMAMATAY ANG KALULUWA, NGUNIT SAAN ITO NAPUPUNTA? ALAMIN!

Isang malaking palaisipan kung tunay nga bang may kabilang buhay o dako pa roon. Bagama’t ang iba’t ibang relihiyon ay may konsepto ng life after death, ito ay wala...