Kapangyarihan: Ancient Aliens

1266

Ang tanong kung may iba pang nilalang na nabubuhay sa malayong kalawakan ay matagal nang kumikiliti sa imahinasyon ng sangkatauhan. Maraming tao ang naniniwala na matagal nang binibisita ng mga extraterrestrials ang Earth ngunit ito ay pinagtatakpan lamang ng ito gobyerno.

Pinaniniwalaang taglay ng mga extraterrestrial ang teknolohiyang napakalayo sa anumang teknolohiyang mayroon tayo ngayon.

Taong 2002 nang matuklasan ng Mars Odyssey Spacecraft ang mga ice reservoirs sa ilalim ng planetang Mars. Dito nabuo ang  mga espekulasyon na tulad ng Earth ay kayang mag-sustain ng buhay ang Mars. Taong 2008 nang yanigin ang buong mundo ng pahayag ng Vatican na ang mga nilalang sa malayong kalawakan ay posibleng totoo at hindi lamang science fiction.

  Bago pa man pumutok ang mga revolutionary movement sa mundo ng Siyensiya at Simbahan, naisulat na ng Swiss author na si Erich von Daniken sa kanyang librong Chariots of the Gods noong 1968 ang tungkol sa pagbisita ng mga extraterrestrial sa Earth libong taon na ang nakararaan. Isa sa fundamental facts na inilahad ni Von Daniken ay ang paniniwala ng bawat relihiyon sa mundo tungkol sa mga  nilalang mula sa langit o heavenly creatures ang bumaba mula sa kalangitan at yumapak sa lupa. Ito ang naging basehan ng kaniyang pamosong Ancient Alien Theory.  Ayon pa kay Von Daniken, ang Diyos ay walang iba kundi isang alien visitor mula sa malayong planeta.

Narito ang ilang patunay tungkol sa Ancient Aliens Theory. Nasa inyo na ang paghatol kung ito ay tatanggain niyo at paniniwalaan.

 

1.    Ilan sa mga artifacts na nadidiskubre sa iba’t ibang panig ng mundo ay nagpapakita ng ancient alien technology.  Sa Guatemala City natagpuan ang isang 1,500-year-old sculpture na kahawig ng isang modern-day astronaut na nakasuot ng helmet, mouthpiece, at breathing apparatus na nasa kanyang dibdib. Nadiskubre ng mga archeologist sa Columbia ang isang artifact na kahawig ng isang modern-day airplane na may pakpak,upright tail-fin, at fuselage. Sa Istambul Museum naman ay naka-display ang sculpture ng isang headless astronaut na nakasuot pa ng space suit habang nakaupo sa loob ng isang rocket ship na may tube.  Ang tanong, saan nakuha ng mga lumikha ng mga nasabing sculpture ang ideya ng modernong teknolohiya at aerodynamics? Pinaniniwalaan ng Ancient Alien Theorist na ito ay konkretong patotoo at ebidensiya na ang mundo ay binisita ng mga nilalang sa ibang kalawakan libong taon na ang nakararaan.

 

  1. Karamihan ng mga relihiyon ay may kuwento tungkol sa flying machines na bumaba mula sa kalangitan. Hindi lamang Christianityang relihiyon na nagpapapakita ng extraterrestrial visitation. Sa katunayan, halos lahat ng relihiyon sa mundo ay may katulad na istorya ngunit magkakaiba ng lamang ng presentasyon—isang Diyos na bumaba mula sa langit, nakipag-ugnayan sa mga tao sa lupa, at muling umalis at nag-iwan ng pangakong babalik sa hinaharap ngunit walang tiyak na petsa. Inilarawan sa mga tala sa Ancient Indian Sanskit 5,000 taon na ang nakalilipas ang Vimanas na isang mythical flying machine na may isandaang talampakan ang luwang at maihahalintulad sa makabagong sasakyang panghimpapawid. Ikinuwento rin sa Bhagayata Purna na ang hari nilang si Rama ay naging piloto ng isang metal spacecraft na kumikilos na tulad ng isang paruparo  at may kakayahang lumitaw sa dalawang magkaibang lugar sa iisang oras. Kung aanalisahan, ito ay maaaring project mula sa beam of light. Pinaniniwalaan ng mga Ancient Alien theorist na ito ay walang iba kundi isang extraterrestrial spacecraft.

 

3.0    Ang Geo-Glyphs ng Nazca o Nazca Lines ay ginawa ng mga extraterrestrials. Makikita sa kalawakan ng Nazca Desert sa Peru ang napakaraming geometric patterns at figures na tinatawag na Nazca Lines. Ang mga pattern ay binubuo ng mga pigura ng isda, unggoy, gagamba, at humanoids. Sinasabi ring ang Nazca Lines ay isang man-made ancient alien runway na nagsisilbing airport landing strip ng mga spacecraft. Ang malaking katanungan ay kung paano nagawang ukain ng isang primitibong sibilisayon ang mga kalupaan at makalikha ng mga intricate geometric patterns at runway at kung paano din nila natansiya ang mga patterns na kanilang ginawa ay maging perpekto mula sa  itaas? Isa pang teorya na ang mga geometic patterns ay ginawa mula sa laser beam ng mga extraterrestrial spacecrafts.

 

  1. Ang misteryosong Antikythera mechanism ay walang iba kundi isang extraterrestrial computer. Natuklasan noong 1901 ng isang scuba diversa karagatan ng Antikythera ang misteryosong kahon sa loob ng isang shipwreck. Nang isailalim ito sa isang x-ray, 50 taon ang nakalipas, natuklasan ng mga siyentipiko na ito ay isang complex clockwork mechanism na gawa mula sa mahigit tatlumpung bronze gears. Ang nasabing device ay mula sa taong 150 BCE., at pinaniniwalaang kayang i-track ang lokasyon ng buwan at araw sa  Solar System. Ipinagpapalagay na ito ay isang modernong computer-like device.

 

  1. Ang ilang tala sa bibliya ay nagpapahiwatig ng pagbisita ng mga extraterrestrial. Mababasa sa Libro ni Ezekielang kuwento tungkol sa isang nilalang na kawangis ng tao ngunit may apat na pakpak na bumisita sa Earth at nakasakay sa isang device na may gulong at nagliliwanag. Dahil sa kawalan ng ideya o kaalaman tungkol sa modernong device, ipinagpalagay ni Ezekiel na ang kaniyang nakaharap ay isang anghel na sugo ng Diyos.

 

  1. Inilarawan sa Lumang Tipan ang pagbisita ng Diyos at kaniyang mga Anghel sa lupa. At sa bawat pagbisitang ito, ang mga tao ay nakakakita ng mga usok at nakakarinig ng maiingay na tunog sa kung saan. May ilan pang tala na tuwirang nagsabi na ang mga bumaba sa kalangitan ay nakasakay sa flying machine. Pinaniniwalaan na ito ay malinaw na pagsasalarawan ng extraterrestrial visits. Dahil sa kawalan ng kamalayan tungkol sa teknolohiya, ang mga taong nabuhay sa primitive civilization ay ipinagpalagay na ang mga extraterrestrial ay mga Diyos at anghel.

 

  1. Si Enoch sa Lumang Tipan ay tinangay ng mga extraterrestrial. Ang Book ofEnoch ay isa sa mga nawawalang aklat sa Bibliya. Inilarawan ni Enoch kung paano niya nakaharap ang Diyos at namuhay sa piling nito sa loob ng 300 taon. Ayon sa kanya, isang araw ay kinuha siya at dinala sa seven layers of heaven. Sa Science, ito ay seven layers of atmosphere. Ang naranasan ni Enoch ay palabas ng kalawakan.

 

  1. Itinuro sa mga Egyptian ng Ancient Aliens ang electricity.Ipinagpapalagay ng mga archeologist na hindi apoy ang ginamit na pansindi sa mga torches upang tanglawan ang loob ng Egyptian tombs dahil wala silang nakitang bakas ng usok. Ang Egyptian Temple of Dandera ay nagpapakita ng ebidensiya na ang ancient Egyptian ay gumamit ng light bulbs. Makikita sa mga dingding ng templo ang larawan ng isang bulb device na mayfilament na kahawig ng modernong bombilya. Pinapaniwalaang ang kaalaman saelectricity ay sekretong regalo ng ancient alient sa mga sinaunang Ehipto dahil nagsilibing taguan o secret vault ang Temple of Dandera ng mga teknolohiya mula sa malayong kalawakan. Ang teoryang ito ay lalo pang tumibay nang madiskubre ang Baghdad Batteries sa Iraq. Ito ay malinaw na kahawig ng mekanismo ng isang modern-day battery. Ang tanong, paano nalaman ng mga sinaunang tao ang ganitong teknolohiya?

 

  1. Bawat bansa sa mundo ay nagpapakita ng larawan ng isang ancient astronauts. Ang mga nililok na larawan sa mga kuweba sa iba’t ibang panig ng mundo ay nagpapapkita ng isang nilalang na nabibihisan ng kakaibang suitna may headgear. Isa itong malinaw nadepiction ng extraterrestrial being na bumisita sa mundo milyong taon na ang nakararaan. Ang mga petrolyphs sa Utah ay nagpapakita ng isang kakaibang nilalang na may helmetat antennae.

 

  1. Ang Piri Reis Map ay gawa ng extraterrestrial. Nadiskubre ng mga historiansnoong 1929 ang isang mapa na pag-aari ng Turkish admiral na nagngangalang Piri Reis noong ika-16 na siglo. Sa mapa ay makikita ang aerial view ng mga kalupaan at baybayin ng Antartica. Nang ikumpara ang Reis Map sa kasalukuyang mapa ng mundo, natuklasan ng mga cartographers na tugmang-tugma ang nilalaman ng Reis Map  sa makabagong mapa na nagawa sa tulong ng makabagong teknolohiya. Pinagtatakhan kung paano na-conceptualize ang Reis Map gayong wala pa namang sasakyang panghimpapawid noong ika-16 na siglo.

  1. Ang Great Pyramids of Gaiza ay ginawa ng mga Extraterrestrials.Kinailangan ng 2.5 milyong limestone o apog at granite rocks upang mabuo ang Great Pyramid. Ayon sa tala ng kasaysaysan, ang Great Pyramid ay nakumpleto sa loob lamang ng 22 years noong 2560 BCE. Hindi pinaniniwalaan ng mga arkitekto at inhinyero sa kasalukuyan ang nasabing tala. Ang mga batong ginamit ay kasing lalaki ng bagon ng tren at tumitimbang ng libong tonelada kada isa. Upang mabuo ang Great Pyramid sa loob ng 22 taon ay kinakailangang putulin, dalhin at ilagay sa puwesto ang bawat bato sa loob ng siyam na segundo. Ang malaking ipinagtataka pa ay ang detalyado at accurate na alignment ng Great Pyramid. Dahil dito ay ipinagpapalagay na ang mga Egyptians ay tinulungan ng mga extraterrestrial upang mabuo ang Great Pyramid. Ayon pa sa tala, ang Great Pyramid ay naitayo sa tulong ni Sauirit Pharaoh, na kinikilala sa Hebrew bilang si Enoch, ang taong nakaharap ng Diyos at nanirahan sa piling nito sa loob ng 300 taon.

 

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here