Kapangyarihan: Magic Levitation

947

Ang levitation o paglutang sa ere ay isang klase ng tricks na labis na nagpapamangha sa lahat nang nakakapanood.  Ang magic levitation ay ginawang popular ni David Copperfield na sumikat dahil sa  kanyang mga impressive tricks.

Ngunit, ang magic levitation na ating tatalakayin ngayon sa Kapangyarihan July 20, 2018, ay hindi isang impressive tricks na ginagawa ng mga salamangkero, kundi isang aktuwal na levitation power na bahagi ng paranormal world.

 

Ano ang Levitation?

Ang levitation ay ang kakayahan na makalutang at makalipad sa ere na walang ginagamit na kahit anong props o mechanical assistance.

Para sa metaphysical perspective, ang levitation ay nagaganap dahil sa hiwaga at paranormal means.

Karaniwang nagagawa ng isang tao na i-defy ang Law of Gravity at makalutang sa ere kapag siya ay nasa trance state during deep mediation.

Sa “supernatural means” naman, ang levitation ay nagaganap sa pamamagitan ng pag- build up ng energy sa iyong electromagnetic field at saka ito ire-release upang maiangat ang katawan sa ere. Ang klase ng levitation na ito ay associated sa psychokinesis (na aking tinalakay sa Kapangyarihan July 19, 2018).

 

Ang mga Santong Nakakapag-levitate

Ayon sa Catholic belief, ang mga Santo ay pawang mga ordinaryong tao na nagawang abutin ang rurok ng espirituwalidad at kabanalan. Dahil dito, nagawa nilang makatuloy sa Langit upang samahan ang Diyos.

Hindi kaila na halos lahat ng santo ay nagparanas ng “psychic power” o kakaibang abilidad na lagpas sa kakayahan ng isang normal na tao noong sila ay nabubuhay pa. Bagama’t ayon sa Catholic teachings, ang mga kakaibang kapangyarihang ipinamalas ng mga Santo ay divine o may basbas ng Langit.

Isa si St. Joseph of Copertino sa mga santo na nagpamalas ng levitation power. Tinawag siyang Patron ng mga Piloto dahil sa kakayahan niyang i-defy ang gravity at makalutang sa ere. Ayon sa tala ng Simbahan, kinakailangan pang talian ng lubid ang mga paa ni St. Joseph of Copertino sa tuwing siya ay nagmimisa dahil bigla na lamang siyang lumulutang sa ere. Sa sobrang taas pa raw nang pag-angat ni Copertino ay nauuntog na ang ulo niya sa kisame ng simbahan.

Maliban kay Copertino, isa rin si St. Teresa of Avila sa mga santong may kakayahang makalipad sa ere. Maliban sa kaniyang levitation feat, may kakayahan rin si St. Teresa of Avila na makipag-ugnayan sa mga anghel. Sa katunayan, ang larawan ni St. Teresa ay iginuhit na siya ay may kasamang ibon bilang tanda ng kanyang kakayahang makalipad (na tulad ng mga ibon). Ayon sa isang saksi, nakikita nila si St. Teresa na nakalutang sa ere nang halos kalahating oras.

 

Ang Pagli-levitate ng mga Mediums, Monks, at Fakirs

Hindi lamang mga Santo ang naitalang may kakayahang makalipad. Ilan sa mga ito ay mga spirualist medium na tulad ni D.D. Home. Naniniwala si Home na ang siya ay nakalilipad sa tulong ng mga espiritu sa paligid.  Sa loob ng 30 taon ng kaniyang karera, libong tao na ang nakasaksi sa levitation power ni Home. Ang isa sa pinakapopular na insidente ay nang magawa niyang lumipad palabas sa bintana ng isang bahay sa London kung saan kasama niya ang ilan niyang kaibigan at si Lord Adare.

Isa ring batang Tibetan monk ang nakuhanan ng camera habang siya ay nakaangat sa ere. Hindi na kakaiba para sa mga Tibetan monk ang makalipad. Katunayan, maraming tala sa monasteryo ang nagsasabi na nagagawa ng mga monghe na maiangat ang kanilang mga sarili ng 90 centimeter mula sa lupa. Ginagawa ng mga Tibetan monk ang pag-angat sa ere hindi upang magpasikat,  ngunit bilang bahagi ng kanilang religious rite.

Ang art of levitation ay labis na pinahahalagahan hindi lamang sa Tibet kundi maging sa bansang India. Maraming scholars na kumuha ng oriental studies ang nagsabi tungkol sa phenomenon ng “flying lamas”. Nasaksihan ni Alexandra David-Neel, isang British explorer, ang paglutang sa ere ng isang Buddhist monk. Ayon kay David-Neel, ang nasabing monghe ay nagawang makalutang ng ilang metro sa ibabaw ng Alpine Plateu Cnang Tang sa pamamagitan ng pagtalbog-talbog na parang tennis ball.

 

 

Pahuling Salita

Ang levitation ay isa na namang kamangha-manghang uri ng kapangyarihan. Sa Science, ang kakayahang makalutang ng isang tao sa ere ay lubhang imposible dahil nga sa Law of Gravity kung saan ang lahat ng matter ay hinahatak sa ground. Ngunit, iba ang mundo ng spiritual at paranormal. Hindi ito saklaw ng kahit anong Law of PhysicsSino nga ba tayo para magsabing hindi totoo ang levitation power? Hindi naman lahat ay kayang ipaliwanag ng Science. Sa palagay ko, isa na rito ang levitation power.

More Dreams

More Horoscopes

More Palmistry

More Astrology/Pahula

More Pamahiin

More Kapangyarihan

More Chinese Horoscope

More Sikreto

More Tanong mo Sagot ko

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here