Kapangyarihan : Mga bagay na mangyayari sa afterlife

1495

Tunghayan ang Kapangyarihan July 2.

Ang kamatayan ay isang katotohanang hindi mapasusubalian ninuman. Lahat tayo ay mamamatay sa panahong itinakda sa atin ng kapalaran.

Malamang ay naitanong mo na rin sa iyong sarili kung ano nga ba ang mangyayari sa sandaling linasin mo na ang mundong ito. Ano nga ba ang nasa dako pa roon?

Narito ang anim na bagay na karaniwang mararanasan mo sa afterlife. Ang mga ito ay batay sa salaysay ng mga taong nakaranas ng near-death experience o NDE.

  1. Makararamdam ka ng walang kapantay na katiwasayan at kaligayahan.Ang unang makararamdam mo sa sandaling lisanin na ng iyong espiritu ang iyong katawang lupa ay ang matinding pagkagitla o pagkagulat. Ngunit, hindi maglalaon ay masusumpungan mo ang iyong sarili sa isang Healing Chamber. Sa nagliliwanag chamber na ito diumano ay nililinis ang mga espiritu. Kumbaga, maihahalintulad ang Healing Chamber sa Quarantine. Lahat ng pait at sakit na nararamdaman mo ay maglalaho. Tanging kaligayahan at katiwasayan ang iyong mamamayani sa iyong kaibuturan.
  2. Mararamdaman mo ulit ang iyong sarili.Muli kang magkakaroon ng kamalayan o awarenesssa “lugar” na iyong kinaroroonan. Gagana muli ang iyong mga senses, bagama’t wala ka nang pisikal na katawan.
  3. Mapagtatanto mo na ikaw ay isa na lamang liwanag. Mawawala na ang orientation mo sa physical realm na iyong pinanggalingan. Tanging karunungan, kabutihan, compassion at pagmamahal ang iiral sa iyong kaibuturan.
  4. Mapagtatanto mo ang “langit” at “impiyerno” ay makamundong konsepto lamang. Sa kabilang buhay, lahat ay pantay-pantay sa anyo ng isang enerhiya. Walang malaki, walang maliit. Lahat ay isang spark lamang ng enerhiya. Ang lahat ng kasalanan at mga kaparusahan diumanong kaakibat nito sa afterlife ay mapagtatanto mong hindi totoo. Tanging katiwasayan lamang ang iyong mararamdaman.
  5. Handa ka nang mag-move on. Hindi mo na gugustuhin pang bumalik sa physical realm na iyong pinanggalingan. Unti-unti mo na ring malilimot kung sino ka sa mundong pinanggalingan. Basta’t ang alam mo ay isa kang liwanag at enerhiya.
  6.    Mapagtatanto mong walang Judgement Day o Araw ng Paghuhukom, alinsunod sa konsepto ng relihiyon. Maaaring ang Judgement Day na sinasabi ay patungkol araw na ikaw ay magiging enlightened. Ang enlightenment na maaaring hindi nasumpungan sa daigdig ay masusumpungan mo ngayon sa afterlife. Ito ang Nirvana.Salamat sa pagbasa ng Kapangyarihan July 2.

 

More Horoscopes

More Astrology/Pahula

More Kapangyarihan

More Tanong Mo

More Pamahiin

More Palmistry

More Dreams

LEAVE A REPLY

Please enter your comment!
Please enter your name here